Walne zgromadzenie T. G. Sokół w Myślenicach

Sport 30 czerwca 2020 Wydanie 24/2020
Walne zgromadzenie 
T. G. Sokół w Myślenicach

W dniu 17 czerwca 2020 r. odbyło się walne zgromadzenie T. G. Sokół w Myślenicach, na którym podsumowano pracę wszystkich sekcji działających w Towarzystwie oraz pracę zarządu.

Obecnie w Sokole pracuję pięć sekcji sportowych: judo, pływacka, tańca towarzyskiego i baletu, gimnastyczna oraz strzelecka.

Z dziećmi i młodzieżą pracuje 23 instruktorów i trenerów. Najliczniejszą sekcją jest sekcja pływacka, gdzie w zajęciach bierze udział ponad 550

dzieci i młodzieży, drugą co do wielkości sekcji jest sekcja judo, w której zajęciach uczestniczy ponad 120 dzieci i młodzieży. W sekcji tanecznej i baletowej łącznie ćwiczy ponad 90 dzieci, a w sekcji strzeleckiej i gimnastycznej w zajęciach bierze udział około 100 dzieci.

Rok 2019 zamknął się zyskiem w kwocie 17.297,48 zł.

Budżet 2019 r. wyniósł 690.537zł. Na budżet ten złożyły się:

- przychody ze składek członkowskich 406.70 zł, w tym 2230 zł składki członków działaczy.

- pozyskane dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 129.000,00 zł.

Łączne koszty działalności wyniosły 673.240 zł. Największe wydatki obejmują wynagrodzenia instruktorów, wynajmu obiektów takich jak basen, hala sportów walki oraz strzelnica i obejmują łączną kwotę 410.000 zł oraz koszty organizacji obozów w kwocie 135 000 zł.

Zajęcia finansowane są ze składek członkowskich oraz dzięki pozyskanym środkom z Gminy Myślenice, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. Za wspieranie naszych projektów serdecznie dziękuje Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach Panu Jarosławowi Szlachetce, Panu Posłowi Władysławowi Kurowskiemu, Pani Minister Sportu Danucie Dmowskiej – Andrzejuk oraz Marszałkowi Województwa Małopolskiego.

Łączne pozyskane środki zewnętrzne na rok 2020 to kwota w wysokości 135000zł.

Obecnie w związku z panującą pandemią koronawirusa zajęcia są zawieszone, ale mamy nadzieję, że zostaną wznowione od 01 września 2020 r.

Już dziś serdecznie zapraszam dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Marek Mikoś