4 sierpnia: Warsztaty plastyczne

Warsztaty organizowane w MOKiS przeznaczone są dla dzieci od 6 lat i odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 10:00-11:30 oraz czwartek i piątek w godz. 16.00-17.30, a poprowadzi je Barbara Kmiecik, koszt pojedynczych zajęć 10 zł. Zajęcia mając na celu rozbudzić wrażliwość na piękno, wyzwolić ekspresję twórczą poprzez poznawanie i doskonalenie różnorodnych technik plastycznych.