Wieczór poetycki Rajmunda Bergela

30 listopada 2010 Wydanie 46/2010
Wieczór poetycki Rajmunda Bergela
Wieczór poetycki Rajmunda Bergela

Tradycyjnie w galerii MOKiS, 16 listopada odbył się wieczór poetycki poświęcony postaci słynnego myśleniczanina, poety, żołnierza Legionów Polskich, wielkiego patrioty Rajmunda Bergela.

Sylwetkę bohatera i jego życiorys żołnierski oraz poetycki przedstawił prof. Adam Spytkowski zaznaczając, że taki wieczór poezji poświęcony tej zasłużonej postaci powinien również odbywać się w myślenickich szkołach gimnazjalnych i średnich, aby młodzież mogła poznać drogę życiową i zasługi Rajmunda Bergela.

Urodził się w 1894 roku, jego rodzina przeniosła się do Myślenic, kształcił się w gimnazjum w Tarnowie, szczególne zdolności miał do języka polskiego, języków obcych i studiował polonistykę na Wydziale Filozoficznym UJ. W 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich, przechodząc cały szlak bojowy z II pułkiem piechoty II Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Pisał nie tylko wspaniałe wiersze przepojone miłością do Ojczyzny, zaangażowane w sprawy kraju i niepodległości, ale również artykuły i korespondencje z terenów walk, będąc drukowanym w najważniejszych ówczesnych czasopismach literackich. Za swoje czyny zbrojne został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari 5 klasy, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Polonia Restituta i Krzyżem Kaniowskim.

W 1923 r. po zwolnieniu z wojska został prof. języka polskiego w Gim. w Myślenicach, ciesząc się niezmiernym szacunkiem wśród młodzieży, jako znakomity wykładowca i nauczyciel, a ciekawostką jest, że kilka jego wierszy przed wojną znajdowało się w obowiązującym podręczniku do języka polskiego. Był nie tylko poetą, ale również pisał prozą, warto podkreślić fakt, że jednym z jego ulubionych tematów była marynistyka, polskie morze, i powrót naszej Ojczyzny nad Bałtyk.

Recytacja jego wierszy przez aktorów Teatru Amatorskiego im. ks. kard. Karola Wojtyły odbywała się wraz z pokazem multimedialnym prezentująca Rajmunda Bergela i jego rodzinę, przedwojenne Myślenice – ze zbiorów Jacka Hołuja i Józefa Błachuta, fotogramy z miejsc bitewnych Legionów, można było posłychać także pieśni żołnierskich. Całość pomógł zmontować Leszkowi Pniaczkowi, Grzegorz Kurowski. Muzycznie recytację wzbogacili Anna Burtan (skrzypce) oraz Zbigniew Morawski (kompozycja i organy).

Natomiast Andrzej Boryczko zaprezentował unikatowe pamiątki ze zbiorów swoich i ojca Mariana Kuby Boryczko poświęconych postaci poety, jak m.in. oryginalne egzemplarze tomików wierszy oraz wydanie pt. „Morze Polskie i Gdańsk” w literaturze polskiej wydrukowane w 1930 roku w myślenickiej drukarni Fadena.

Na zakończenie obecna podczas wieczoru rodzina myślenickiego poety i żołnierza Maria i Tomasz Bergelowie otrzymali kwiaty i nie kryjąc wzruszenia serdecznie dziękowali za zorganizowanie tego wieczoru.

Stanisław Cichoń