Wieczornica na Dolnym Przedmieściu

Edukacja 20 listopada 2018 Wydanie 41/2018
Wieczornica na Dolnym Przedmieściu

W strażnicy OSP Dolne Przedmieście uczniowie ZPO nr 1 Szkoły Podstawowej nr 5 w Myślenicach świętowali 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie przedstawili wieczornicę pt. „Nasza Niepodległa”

Na przedstawienie przybyli zaproszeni goście, rodzice oraz inne osoby bliskie dzieciom. Dyrektor Monika Tula krótką przemową wprowadziła wszystkich zebranych w patriotyczny nastrój, który dopełniły niepodległościowa dekoracja sceny, kotyliony i okazjonalne śpiewniki dla każdego.

W scenariusz uroczystości wpleciono fakty historyczne z 1914 r. związane ze szkołą na Dolnym Przedmieściu oraz związane z radosnymi wydarzeniami z 11 listopada 1918 r., które miały miejsce w naszym mieście. „Rota”, „Wojenko, wojenko”, „Orlątko”, „Pierwsza Brygada”, „Mazurek Dąbrowskiego” to pieśni zaprezentowane przez uczniów. Jedna z uczennic zagrała również melodię „Roty” na skrzypcach.

Poprzez czynny udział dzieci w uroczystości zostały im przybliżone najważniejsze wydarzenia związane z czasów zaborów oraz odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

W organizację wieczornicy zaangażowani byli nauczyciele - wychowawcy oraz pracownicy administracyjno-obsługowi.

Agnieszka Syrek