Wiedza na temat metali i ich obróbki

Wiedza na temat metali i ich obróbki
Ryszard Tadeusiewicz Naukowiec AGH, absolwent myślenickiego LO

W zeszłym tygodniu opisałem możliwości, jakie wiążą się z naukową ofertą dwóch wydziałów AGH: Górniczego i Geologicznego (podaję nazwy w skrócie). Dzisiaj zajmiemy się wydziałami związanymi z metalurgią.

Dawny Wydział Hutniczy nazywa się obecnie Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej – i bardzo dobrze, bo nikt chyba na zamierza zbudować w Myślenicach huty? Natomiast małe przedsiębiorstwa związane z inżynierią materiałową, a także z wytwarzaniem i obróbką wyrobów metalowych, mogą w naszym mieście powstać i mogą starać się wykorzystać zasoby wiedzy, jakie w tym zakresie są dostępne na AGH. Również w zakresie komputerowego modelowanie zachowania i własności materiałów metalicznych można sobie wyobrazić interesujące pola do współpracy. Zakres kompetencji wydziału obejmuje również pełen cykl wytwarzania wyrobów metalowych – od odlewania, poprzez przeróbkę plastyczną po obróbkę cieplną.

Warto dodać, że mocną stroną wydziału są zainstalowane tam bardzo duże mikroskopy elektronowe, pozwalające badać różne obiekty w ogromnym powiększeniu. Gdyby się pojawiła taka potrzeba, to dobrze jest wiedzieć, gdzie taką niecodzienną aparaturę można znaleźć. Dlatego podaję dane wydziałowego brokera innowacji: dr inż. Piotr Macioł, pmaciol@agh.edu.pl, 12 617 45 25.

Obok omówionego wyżej wydziału metalurgicznego, zajmującego się głównie problematyką żelaza i stali, na AGH funkcjonuje także unikatowy Wydział Metali Nieżelaznych. Wydziałowym brokerem innowacji na tym Wydziale jest dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, kwas@agh.edu.pl, 12 617 26 53. Oferta wydziału związana z technologiami możliwymi do biznesowego wykorzystania obejmuje między innymi różne procesy przeróbki plastycznej metali (wyciskanie, kucie, walcowanie, tłoczenie, ciągnienie). Wydział oferuje także doskonalenie i optymalizację istniejących technologii przetwórstwa metali oraz operacji towarzyszących, projektowanie i dobór narzędzi do przeróbki plastycznej, modelowanie fizyczne oraz symulacje komputerowe metodą elementów skończonych procesów przeróbki plastycznej, kompleksową charakteryzację właściwości materiałów metalicznych, w tym badania ich właściwości technologicznych i eksploatacyjnych, badania eksperymentalne obciążeń w konstrukcjach, syntezę metalurgiczną nowych stopów metali nieżelaznych, syntezę kompozytów funkcjonalnych na osnowie metalowej i wiele innych.

W strukturze AGH jest jeszcze jeden wydział mający metalurgiczny profil. Jest to Wydział Odlewnictwa. Ale jego ofertę, bardzo ciekawą dla małych i średnich przedsiębiorstw, omówię osobno.