Większe umiłowanie przez poznanie - I Seminarium Mariologiczne w Myślenicach

Większe umiłowanie przez poznanie - I Seminarium Mariologiczne w Myślenicach
ks. dr hab. Janusz Lekan

„Chwyćmy się śladów Maryi” - pod tym hasłem przeżywany jest w parafii Narodzenia NMP w Myślenicach Rok Jubileuszu 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej.

O tym, że Matka Boża pozostawia swoje znaki w duchowości chrześcijańskiej, w cudownych wizerunkach, w objawieniach, w przydrożnych kapliczkach, w znanych centrach pielgrzymkowych i w niepozornych drewnianych kościołach, przekonywali słuchaczy prelegenci I Interdyscyplinarnego Seminarium Mariologicznego, które odbyło się 2 marca w Domu Katolickim w Myślenicach.

Pomysł na cykl wykładów poświęconych Matce Najświętszej zrodził się latem ubiegłego roku. Jesienią idea przybrała realne kształty dzięki zainteresowaniu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, które wspólnie z Sanktuarium przygotowało wydarzenie.

- Lepsze poznanie pogłębia miłość. Stąd pomysł na seminarium. Chcemy Maryję lepiej poznać, abyśmy mogli głębiej Ją pokochać - mówił ks. proboszcz Zdzisław Balon podczas Mszy Św. rozpoczynającej seminarium. Eucharystię u stóp Pani Myślenickiej koncelebrował abp Henryk Ciereszko, ks. dr hab. Janusz Lekan, ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski - przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz kapłani posługujący w Sanktuarium.

Seminarium otworzył wykład ks. dr hab. Janusza Lekana. Przedstawił on sylwetkę Maryi, jako wzoru wiary chrześcijańskiej. Prelegent podkreślał, iż Jej godność nie czyni Jej niedostępną dla ludzi. Wręcz przeciwnie - Maryja staje się realnie bliska człowiekowi. Tę myśl uznać można za nić łączącą wszystkie wystąpienia.

W części pierwszej wykład wygłosił również ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, w przystępny sposób tłumacząc pojęcie duchowości chrześcijańskiej i duchowości Maryi. Zaś abp Henryk Ciereszko ukazał Maryję jako Matkę Miłosierdzia.

Drugi panel uwidocznił interdyscyplinarność seminarium. Ks. dr hab. Michał Piela SDS usystematyzował wiedzę dotyczącą obecności wizerunku i kultu Pani Myślenickiej. Na przykładzie objawień fatimskich, ks dr. Marek Kościelniak krok po kroku wyjaśnił pedagogię Maryi względem portugalskich pastuszków. Stanisław Szczepan Cichoń zwrócił uwagę na często mijane i niedostrzegane, przydrożne kapliczki będące świadectwem kultu m.in. Królowej Różańca Świętego i Maryi Niepokalanie Poczętej.

Podczas ostatniej części seminarium, doktoranci Akademii Ignatianum zaprosili słuchaczy w podróż. Maciej Malec określił pielgrzymowanie do polskich i europejskich sanktuariów mianem życiodajnego krwiobiegu Europy, zaznaczając na mapie najważniejsze punkty gromadzące miliony pątników rocznie. Marek Stoszek natomiast zachęcił do odkrywania piękna wizerunków maryjnych czczonych w niewielkich drewnianych kościołach wpisanych w krajobraz Podkarpacia i Beskidu Niskiego.

Wykładom towarzyszyła wystawa w holu i na piętrze Domu Katolickiego - „Szlak Maryjny. Światło ze Wschodu” przygotowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Celem projektu jest stworzenie i promocja szlaku pielgrzymkowego wytyczonego przez sanktuaria maryjne na ternie Polski i Słowacji. Jednym z przystanków są Myślenice.

W tytule seminarium wpisano cyfrę I. Być może inicjatywa Roku Jubileuszowego to pierwszy krok do cyklicznego wydarzenia w życiu Sanktuarium? Wszak lepsze poznanie pogłębia miłość.

ds