Akcja

Wielkopostny Noro Lim

Wielkopostny Noro Lim

Przy tego typu koncertach słuchacz ma zawsze pewien dylemat czy bić brawo po każdym utworze, czy też czekać na zakończenie

Noro Lim kilka lat temu stworzył pewną muzyczną całość opartą o rozważania na temat Drogi Krzyżowej i ten projekt zaprezentował już wiele razy, ale koncert który grupa dała w Domu Katolickim im. ks. prałata Józefa Bylicy 17 lutego był zaledwie drugą prezentacją tych utworów w scenerii innej niż kościół.

„Idziemy za Tobą” to zestaw utworów które jak piszą sami muzycy „rodziły się równolegle z powstawaniem obrazów Drogi Krzyżowej, malowanej przez Rafała Alickiego na przestrzeni lat 2008-2009 dla Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu”. Szesnaście utworów o różnych długościach składających się na całość koncertu, to impresje na temat 14 stacji Drogi Krzyżowej. Ale nie tylko, bo pierwszy i ostatni utwór wychodzi poza chronologię i tematykę dotyczącą wyłącznie Męki Pańskiej. Noro Limowi udaje się rzadka sztuka - zespół nic nie traci z oryginalności swego brzmienia, a jednak czuje się że grają trochę inaczej niż na swoich typowo „noro-limowych” koncertach.

Nie inaczej jest w warstwie tekstowej, bo autorka libretta Ewa Aksamović potrafiła poruszając tematykę bodaj najpoważniejszą z możliwych nie wpadać ani w poetycką emfazę, ani też w pseudoreligijny patos. Prostymi nieraz słowami kreśli oryginalne obrazy i chwytające za serce wizje dotyczące zarówno tego co stało się ponad 2 tysiące lat temu, jak i tego co dzieje się teraz.

Zespół wystąpił w składzie: Ewa Aksamović (śpiew), Rafał Alicki (fortepian, śpiew), Ewelina Korczak (skrzypce), Katarzyna Gancarz (skrzypce), Małgorzata Mazurek (flet), Alicja Dzierżęga (wiolonczela), a koncert który mogliśmy usłyszeć w sobotę miał swą prapremierę 15 listopada 2009 roku w Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu i doczekał się już albumu złożonego z książki zawierającej reprodukcje obrazów które wyświetlane są w trakcie koncertu oraz teksty rozważań.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).