Wiertnictwo oraz paliwa i energia

Wiertnictwo oraz paliwa i energia

Ostatnio omawiam tu poszczególne wydziały AGH, próbując namówić przedsiębiorczych myśleniczan, żeby korzystając z dorobku naukowego powstającego na tych wydziałach, podejmowali innowacyjną działalność gospodarczą. W większości przypadków mogłem także zasugerować (z grubsza), jakiego rodzaju działalność gospodarcza mogłaby być brana pod uwagę. Przedstawiając dzisiaj dwa kolejne wydziały mojej Uczelni, mam jednak wątpliwości, czy z ich dorobku naukowego – ciekawego i wartościowego – da się „wykroić” jakieś tematy dla ambitnych, ale raczej małych (na początku) przedsiębiorstw, które chciałbym zobaczyć powstające i rozkwitające w Myślenicach.

Pierwszym jest Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Unikatowy w Polsce, prowadzący bardzo zaawansowane badania, ale szukający raczej dużych partnerów przemysłowych, bo przedsięwzięcia związane z wiertnictwem wymagają dużych inwestycji. Dlatego wydział ten współpracuje „od zawsze” z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (S.A. w Warszawie) oraz ze wszystkimi podległymi mu Oddziałami i Zakładami.

Zgodnie z nazwą wydziału, głównym przedmiotem zainteresowań (i badań) są odwierty zmierzające do wydobywania ropy naftowej i gazu. Wydział współpracuje również z kopalniami węgla kamiennego, brunatnego i soli, bo wszędzie tam pojawia się także gaz. Ale wydział prowadził także badania wód mineralnych w takich uzdrowiskach jak Krynica, Iwonicz Zdrój, Rymanów. Może i w Myślenicach uda się do czegoś dowiercić? Podaję dane wydziałowego brokera innowacji: mgr inż. Małgorzata Formela, mformela@agh.edu.pl, 12 617 22 06.

Drugi omawiany dziś – Wydział Energetyki i Paliw – prowadzi badania w obszarach energetyki oraz technologii chemicznej. Wyniki tych prac lokują się w obszarach energetyki odnawialnej i jądrowej, ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, maszyn i silników cieplnych, niskoemisyjnych technik spalania paliw, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju energetyki, zaawansowanych technologii energetycznych, technologii chemicznej paliw itp. Odbiorcami (po stronie gospodarki) tych osiągnięć naukowych są duże przedsiębiorstwa energetyczne lub związane z problematyką paliw. Ale może jakiś pomysłowy myśleniczanin znajdzie sposób wykorzystania naukowego dorobku także tego wydziału w naszym pięknym mieście? Byle tylko nie zmierzało to do budowy elektrowni atomowej na Zarabiu!

Na wszelki wypadek podaję „namiary” na stosownego brokera innowacji: mgr inż. Maciej Komorowski, komor@agh.edu.pl, 12 617 55 28