Włodarze gmin na spotkaniu u starosty

Region 11 października 2017 Wydanie 36/2017
Włodarze gmin na spotkaniu u starosty

W Starostwie Powiatowym w Myślenicach pod koniec września odbyło się spotkanie starosty Józefa Tomala z burmistrzami i wójtami gmin z terenu powiatu myślenickiego. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta myślenicki Tomasz Suś

W pierwszej części spotkania Jerzy Grabowski dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach przedstawił informacje dotyczące inwestycji drogowych, w tym budowy i przebudowy chodników na drogach powiatu myślenickiego, planowanych do realizacji w roku 2018 w ramach Programu ,,Inicjatywy Samorządowe”. Omówił zasady współfinansowania inwestycji drogowych przez powiat i gminy oraz zakres zadań drogowych przewidzianych do realizacji w przyszłym roku. Poinformował również o zakończonych ostatnio oraz rozpoczętych i prowadzonych do końca tego roku inwestycjach Powiatu Myślenickiego w infrastrukturze drogowej.

Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 dla powiatu oraz gmin z jego obszaru - to kolejny temat spotkania podjęty z inicjatywy starosty myślenickiego. Obecny na spotkaniu Leszek Rojczyk Prezes Zarządu Energia Optimum sp. z o. o. przedstawił propozycje i warunki zorganizowania przetargu dla zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego z naszego terenu. Deklarację przystąpienia do grupy zakupowej w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej wyraziły jednostki samorządowe: Powiat Myślenicki, Gmina Myślenice, Gmina Dobczyce, Gmina Lubień, Gmina Siepraw, Gmina Wiśniowa. Należy podkreślić, iż powiat i gminy to nie tylko siedziby urzędów, lecz przede wszystkim podległe im jednostki organizacyjne, które również wezmą udział w tym projekcie.

- Przygotowujemy się do wspólnego przetargu dla wszystkich jednostek starostwa powiatowego. Jednocześnie zaproponowałem burmistrzom i wójtom udział w tym przedsięwzięciu, mając na uwadze oszczędności dla samorządów wynikające z tytułu grupowego zakupu energii elektrycznej. Powstałe oszczędności z tego tytułu zostaną wykorzystane przez poszczególne jednostki samorządowe z terenu powiatu myślenickiego na inne zadania służące naszym mieszkańcom - stwierdził starosta myślenicki Józef Tomal.

Spotkanie zakończyła prezentacja ,,Programy polityki zdrowotnej Powiatu Myślenickiego”. Małgorzata Bajer - kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia w myślenickim starostwie przedstawiła stopień realizacji, wydatkowane środki finansowe, osiągnięte cele i uzyskane efekty zdrowotne w ramach programów profilaktycznych powiatu wdrażanych wspólnie z gminami na rzecz zdrowia mieszkańców. Podkreśliła znaczenie partycypacji gmin w programach zdrowotnych dla dzieci i dorosłych oraz rolę samorządów gminnych współfinansujących programy zdrowotne Powiatu.

WPSiFE