Wóz strażacki i 90-lecie

Wóz strażacki i 90-lecie

Od zebrania sprawozdawczego w OSP Borzęta w niedzielę 14 stycznia rozpoczął się cykl podsumowań minionego roku i planowania obecnego w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Myślenice.

Najważniejszą sprawą na ten rok dla druhów z Borzęty, jest zakup nowego samochodu pożarniczego. Strażacy przygotowują się również do jubileuszu 90-lecia

Najważniejszą sprawą, motywującą druhów z Borzęty, jest zakup nowego samochodu pożarniczego. Jego koszt to ok. 800 tys zł, z czego 330 tys. sfinansuje gmina, a 300 tys. zł jednostka otrzyma na ten cel z budżetu państwa. Pozostałe środki druhowie muszą pozyskać z innych źródeł.

Zebranie rozpoczęto od uczczenia chwilą ciszy pamięci zmarłych druhów. Następnie, po powitaniu gości przez prezesa Mariana Ćwierza, naczelnik Adam Surówka złożył sprawozdanie z działalności w 2017 r. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Jan Kępa.

OSP Borzęta przygotowuje się do jubileuszu 90-lecia. Jednostka liczy 68 druhów, w tym 57 czynnych, 7 honorowych i 4 wspierających. W jej szeregach służy 6 kobiet. W tym roku planuje przyjąć 5 nowych członków, w tym 2 panie. Rok 2017 przyniósł 13 akcji ratowniczych, w tym 7 pożarów. 10-osobowa grupa druhów brała udział w akcji poszukiwawczej 2,5-letniego Oskara zagubionego w kilkunastohektarowym polu kukurydzy w Winiarach.

Jednostka brała udział w ćwiczeniach Komendanta Gminnego w obiekcie Cooper Standard w Myślenicach, w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie zajęła 7. miejsce wśród drużyn dorosłych. Druhowie uczestniczyli w uroczystościach gminnych i parafialnych oraz zabezpieczali Drogę Krzyżową na ulicach parafii i procesję Bożego Ciała, pełnili wartę przy Bożym Grobie podczas Triduum Paschalnego. Zabezpieczali gminną imprezę Runmagedon. W swojej strażnicy gościli pielgrzymów zdążających do Częstochowy.

Druhom, którzy szczególnie wyróżnili się w 2017 r., zarząd jednostki wręczył pamiątkowe statuetki. Otrzymali je: Wiesław Sikora, Krystian Zięba, Krystian Zlezarczyk, Paweł Gubała, Karol Żądło, Mateusz Zlezarczyk i Mateusz Sikora.

W ramach działań społecznych i gospodarczych uzupełniono umundurowanie bojowe i wyjściowe oraz kupiono przenośny akumulatorowy maszt oświetleniowy. Wykończono pomieszczenia na piętrze strażnicy z przeznaczeniem na wynajmowanie na imprezy okolicznościowe, prowadzono prace konserwatorskie przy sprzęcie oraz porządkowe w garażu, budynku i jego otoczeniu. Wykonano żelazne regały do garażu. Pracę społeczną druhów oszacowano na 50 tys. zł. Dla uczniów szkoły w Borzęcie druhowie prowadzili pogadanki i pokazy promujące bezpieczeństwo. Oczywiście jednostka współpracuje na bieżąco ze stowarzyszeniami i środowiskiem lokalnym.

W planach na ten rok sprawą numer jeden jest zakup wspomnianego nowego średniego samochodu strażackiego z napędem na 4 koła. Ponadto planowany jest zakup drobnego sprzętu strażackiego oraz umundurowania, w tym agregatu prądotwórczego oraz remont kotłowni i wymiana gazowego kotła c.o.

W dyskusji poseł Jarosław Szlachetka dziękował za ofiarną postawę i zaangażowanie jednostki. Rozumiejąc, jak ważna jest działalność OSP, sam angażuje się w pozyskiwanie dofinansowania do zakupu sprzętu i samochodów dla naszego powiatu. Dzięki jego poprawce do budżetu państwa OSP Borzęta otrzyma 300 tys. zł dofinansowania na zakup samochodu. Poinformował o rządowym programie modernizacji służb mundurowych – zwłaszcza w zakresie nowych samochodów. Autosan Sanok ma od 2019 r. produkować także samochody strażackie.

Pochwał, podziękowań i życzeń na pomyślny 2018 rok nie szczędzili jednostce przybyli goście: poseł Jarosław Szlachetka, dyrektor UMiG Mieczysław Kęsek, prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły, komendant miejsko-gminny, a zarazem przedstawiciel PSP Roman Ajchler, ks. proboszcz Stanisław Bielarz i sołtys Stanisław Szczepan Cichoń. Goście zwrócili też uwagę na potrzebę odnowienia drużyny młodzieżowej, na możliwości dofinansowania do umundurowania z funduszy firm ubezpieczeniowych oraz dziękowali za udział w akcji krwiodawstwa, prosząc zarazem o propagowanie tej cennej inicjatywy OSP powiatu myślenickiego, prowadzonej od początku XXI wieku. Zapowiedziano też kalendarz imprez, turniejów i zawodów strażackich na 2018 rok.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)