Wsparcie dla powodzian

23 września 2010 Wydanie 36/2010

Powódź roku 2010 była niewątpliwie jedną z największych w historii Polski. Pierwszy etap - walkę z żywiołem mamy już za sobą. Teraz czeka nas etap kolejny - konieczne jest podsumowanie strat, rachunek kosztów i bardzo szybkie, skuteczne działanie

Rozmiar strat poniesionych na terenach nawiedzonych przez powodzie i osuwiska ziemi jest ogromny. Przyjdzie nam się zmierzyć z poważnymi problemami, które będą wymagały znacznych nakładów finansowych. W związku ze stratami poniesionymi przez rolników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskał zgodę UE na uruchomienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nowego działania pomocowego - „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

Zgodnie z ministerialnym Rozporządzeniem pomoc finansowa będzie udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia powinno zacząć się już w końcu września br. Proponowany budżet na udzielenie pomocy poszkodowanym ma wynieść 100 milionów euro, czyli około 400 milionów złotych. Z tego wsparcia będą mogli skorzystać rolnicy, gdy straty w ich uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach wyniosły średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym, przy czym minimalna wysokość szkód musi przekroczyć 10 tys. złotych.

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką może otrzymać poszkodowany wynosi 300 tys. złotych i może pokryć w 90% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika na inwestycje związane z odtworzeniem produkcji w jego gospodarstwie.

Rolnicy z naszego powiatu wszelką pomoc mogą uzyskać w biurze Agencji w Dobczycach przy ul. Tadeusza Kościuszki 12, tel. 12 271 22 12, 12 272 71 40.

Anna Opałek-Bassara

Kierownik Myślenickiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa