Wspólna Msza Święta

Wspólna Msza Święta

W niedzielę 3 maja o godzinie 9.30 w Sanktuarium Matki Bożej w Myślenicach została odprawiona Msza Święta dziękczynno – błagalna w intencji Mieszkańców Gminy Myślenice i o ustanie epidemii – intencja została zamówiona przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Myślenice.

„Z wielką radością patrzę dziś na was, bo jest nas coraz więcej w czasie Mszy Świętej” -powiedział na rozpoczęcie Eucharystii ksiądz proboszcz Zdzisław Balon. Msza, odprawiana przy ołtarzu polowym, oprócz władz gminnych i powiatowych, zgromadziła wiernych pragnących oddać cześć Matce Bożej w Jej święto oraz pomodlić się wspólnie o zdrowie dla nas wszystkich i o ustanie epidemii.

Homilię w czasie mszy wygłosił ksiądz proboszcz Zdzisław Balon. Wyraził on swoją radość, że w tych trudnych czasach, naznaczonych epidemią, tak licznie gromadzimy się w Maryjne Święto przed Jej wizerunkiem. Następnie odniósł się do walki narodowo wyzwoleńczej na przestrzeni wieków oraz do walki, jaką każdy z nas toczy indywidualnie, w swoim sercu, z panującym złem w czasie „gdzie Bóg z szatanem się zmaga”. W kazaniu zwrócił sie również do władz lokalnych, aby mieli świadomość, jak ważne obecnie decyzje podejmują i aby podejmowali je zawsze w zgodzie ze swoim sumieniem i wyłącznie dla dobra obywateli.

Po Mszy Świętej delegacja władz wraz z księdzem proboszczem udała się do kaplicy Matki Bożej i wspólnie odmówiono modlitwę ofiarowując Pani Myślenickiej prośby o zdrowie dla mieszkańców i pomyślność Ojczyzny.

Po uroczystości burmistrz Jarosław Szlachetka, Przewodniczący Rady Miasta Jan Podmokły oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mirosław Fita złożyli bukiet kwiatów u stóp Myślenickiej Pani. Kwiaty złożyła również obecna na uroczystości delegacja władz Powiatu.

Uroczystość zarówno na zewnątrz świątyni, jak i w jej wnętrzu odbyła się zgodnie z zaleceniami sanitarnymi związanymi z trwającą epidemią koronawirusa.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.