Wspólny problem

Wspólny problem
Zebranie w Jasienicy Fot. Witold Rozwadowski

Na zebraniach wiejskich w Jasienicy i Bysinie wśród wielu tematów poruszano sprawę, która bulwersuje mieszkańców obu miejscowości. Szczególnie uciążliwe dla nich jest funkcjonowanie otaczarni.

Zakład produkujący masę bitumiczną jest usadowiony na źródłach Bysinki, na granicy Jasienicy z Bysiną. Kiedy trwa produkcja, zazwyczaj nad ranem, nad firmą unoszą się kłęby dymu a w okolicy roznosi się smród. Do zakładu zajeżdżają ciężarówki, potęgując i tak duży ruch na drodze powiatowej biegnącej z Myślenic do Sułkowic, na której dodatkowo natężenie rośnie, kiedy do nieodległego kamieniołomu zajeżdżają duże wywrotki tzw. patelnie. Zakładem interesują się służby ochrony środowiska, ale jak zapowiedział burmistrz Jarosław Szlachetka, działania jakie w tej sprawie zostaną podjęte, muszą być zgodne z prawem. Równocześnie zaznaczył, że mieszkańcy są stroną w tej sprawie i nie będą pomijani, jak to miało miejsce wcześniej.

W obu miejscowościach mieszkańcy postanowili, że w niedługim czasie muszą się odbyć kolejne spotkania. W Jasienicy, chcą rozmawiać z przedstawicielami Starostwa w związku z prowadzoną w ubiegłym roku modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Mieszkańcy mieli zastrzeżenia do firmy, która wykonywała pomiary geodezyjne. Teraz obawiają się czy w granicach ich posesji nie zaszły jakieś zmiany. Jasienica i Bysina to pierwsze miejscowości naszej gminy, w których modernizację wykonywano. Powiat myślenicki podpisał umowę na przeprowadzenia prac pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków jednostki ewidencyjnej Gmina Myślenice” w związku z czym w całej naszej gminie wykonywane będą pomiary.

W Bysinie tematem, który wymaga uzgodnień jest propozycja budowy wieży przekaźnikowej jednej z firm telefonii komórkowej. W tej miejscowości zasięg jest bardzo słaby, co utrudnia życie, a nawet może być niebezpieczne, gdyż w nagłej potrzebie nie można wezwać pogotowia. Jednak ci, którzy mieszkają w pobliżu planowanej wieży obawiają się szkodliwego wpływu fal elektromagnetycznych. Dlatego konieczne jest znalezienie lokalizacji możliwie jak najdalej od zabudowań. Z drugiej strony mieszkańcy obecni na zebraniu apelowali do burmistrza, żeby wsparł rozbudowę sieci światłowodowych w Bysinie.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG, od stycznia do sierpnia 2019 roku p.o. redaktora naczelnego. Przez wiele lat pracował m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, a w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)