Wszystko w jednym przelewie

Informator 30 stycznia 2018 Wydanie 4/2018
Wszystko w jednym przelewie

Od nowego roku zmienił się sposób opłacania składek do ZUS. Dzięki e-składce wystarczy jeden przelew na łączną kwotę wszystkich składek. Podziałem środków pomiędzy poszczególne fundusze zajmie się już sam ZUS. Natomiast od 1 lipca znikną papierowe zwolnienia lekarskie. Lekarz będzie mógł wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej

Jeden przelew składkowy zamiast trzech - a czasem nawet czterech - stał się faktem. Pierwsze kilkadziesiąt tysięcy wpłat, które wpłynęły na indywidualne rachunki, zostały już rozliczone przez Zakład Ubezpieczeń. Do tej pory przedsiębiorca odprowadzał składkę na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną, kolejną na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. A jeśli zatrudniał osoby w szczególnych warunkach, kolejną składkę odprowadzał na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Indywidualny numer rachunku składkowego jest dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców. Płatnik składek nie musi podawać na przelewie żadnych dodatkowych danych, które obecnie decydują o identyfikacji wpłaty jak: NIP, REGON, typ wpłaty, numer deklaracji, miesiąc i rok, za który są opłacane składki oraz numer decyzji, umowy, tytułu wykonawczego.

Jedyne informacje, jakie trzeba będzie wpisać na przelewie to kwota do zapłaty, nadawca i odbiorca płatności oraz indywidualny numer rachunku składkowego. ZUS proporcjonalnie podzieli składki, a każda wpłata na koncie płatnika zostanie proporcjonalnie podzielona na poszczególne ubezpieczenia i fundusze począwszy od najstarszego zadłużenia. ZUS ustali udział procentowy składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze na podstawie składek wpisanych w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc albo, które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania. Wpłatę, którą przedsiębiorca przekaże w kolejnym miesiącu, ZUS będzie rozliczać na podstawie ustalonego udziału.

L4 do lamusa

Od 1 lipca znikną już papierowe zwolnienia lekarskie, a lekarz będzie mógł wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) lekarz może wystawiać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) albo w aplikacji, której używa w swoim gabinecie - jeśli ma ona taką funkcję. Do tej pory e-ZLA można było podpisywać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego wystawianego przez pięć centr certyfikacyjnych. ZUS stworzył nowe, bezpłatne narzędzie do autoryzacji zwolnień lekarskich. Darmowy certyfikat umożliwiający podpisywanie elektronicznych zwolnień lekarskich wystawiany jest na wniosek lekarza na okres 5 lat. Niezbędnym do jego uzyskania jest zarejestrowany profil lekarza na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Zakład wystawia certyfikat w ciągu kilku minut od złożenia wniosku, o czym zainteresowana osoba jest informowana mailem lub sms-em. Certyfikat należy zapisać na komputerze, na którym wystawiane są e-ZLA lub w pamięci nośnika zewnętrznego.

Wystawienie e-ZLA trwa krócej niż wypisanie papierowego zwolnienia. Większość danych potrzebnych do wypełnienia e-ZLA jest automatycznie pobierana z systemu albo wybierana z listy. W systemie lekarz ma dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Wystarczy, że wpisze numer PESEL pacjenta, a pozostałe dane identyfikacyjne zapiszą się automatycznie. Lekarz może wystawiać e-ZLA również na tablecie lub smartfonie, np. podczas wizyty domowej. Dzięki e-ZLA lekarz może w systemie przeglądać wcześniejsze zwolnienia swoich pacjentów. Może sprawdzić, kto je wystawiał, na jaki okres i z powodu, jakich schorzeń. Lekarz ma również dostęp do zwolnień wydanych w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS.

E-ZLA wystawione przez lekarza automatycznie trafią do systemu ZUS i na profil PUE płatnika. Nie będzie wymagany od pacjenta termin 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie będą go też dotyczyły ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.