Wybierasz się na Festiwal Lata? Lepiej będzie na nogach

Wybierasz się na Festiwal Lata? Lepiej będzie na nogach

Na Zarabiu podczas Myślenickiego Festiwalu Lata nastąpi zmiana organizacji ruchu. Na czas trwania imprezy (28-29 lipca) przewidziano zamknięcie ulicy Piłsudskiego (od strony ronda) oraz skrzyżowania ulicy Piłsudskiego i Zdrojowej oraz wszystkich dojazdów do ulicy Parkowej

Zakazy nie będą dotyczyć służb miejskich, straży miejskiej, obsługi imprezy, zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku, pojazdów z identyfikatorami, mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości sołectwa Chełm oraz ulic: Parkowej, Leśnej, Górnej, Sosnowej i przysiółka Mała Gromada - Stróża.

- Apelujemy do wszystkich zmotoryzowanych, aby swoimi pojazdami parkowali w miejscach dozwolonych. Zabrania się zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych lub parkowania w sposób utrudniający ruch. Zaleca się w tych dniach na Zarabie przyjść pieszo, pozostawiając pojazd w centrum lub na obrzeżach miasta - apeluje komendant straży miejskiej Tomasz Burkat.

Strażnicy proszą o stosowanie się do poleceń kierujących ruchem oraz zachowanie ostrożności. - Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo, jako uczestników imprezy, w głównej mierze zależy od nas samych. Zachowajmy rozwagę, aby każdy mógł bezpiecznie wrócić do domu - dodaje komendant.