Wybory parlamentarne 13 października 2019

Region 8 października 2019 Wydanie 37/2019
Wybory parlamentarne
13 października 2019

W niedzielę 13 października wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów na następne 4 lata. Warto przypomnieć sobie kilka obowiązujących obecnie zasad, by głosowanie przebiegło bez problemów, a nasz głos był ważny.

Najważniejsze daty

Do 10.10.2019 r. – przebywający za granicą mogą składać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach utworzonych za granicą.

Do 11.10.2019 r. – można prowadzić kampanię wyborczą. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza.

Głos ważny

Wybieramy tylko jednego kandydata na posła i jednego kandydata na senatora. Aby nasz głos był ważny, w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata, należy postawić znak „X” (lub dwie przecinające się linie w obrębie kratki).

Jeżeli oznaczylibyśmy prawidłowym znakiem większą liczbę kandydatów z jednej listy – wtedy głos przyznawany jest kandydatowi znajdującemu się wyżej.

W przypadku oznaczenia kilku kandydatów na różnych listach – nasz głos będzie nieważny.

Kandydaci do Sejmu RP

Z naszego okręgu wyborczego nr 12 (powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki) wybranych zostanie 8 posłów, przy czym każdy z wyborców może wskazać tylko jedna kandydaturę. Mamy do wyboru kandydatów zgłoszonych przez 5 komitetów) wyborczych: nr 1 PSL, nr 2 – PiS, nr 3 – Sojusz Lewicy Demokratycznej, nr 4 – Konfederacja Wolności Niepodległość, nr 5 – Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

Kandydaci do Senatu RP

W naszym Okręgu Wyborczym nr 30 (powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki) kandydatów na senatorów zgłosiły 2 komitety: PiS – Andrzeja Michała Pająka, KO – Macieja Józefa Koźbiała. Musimy zdecydować miedzy tymi dwoma kandydaturami.

Dokument ze zdjęciem

Abyśmy mogli głosować, członek komisji wyborczej musi potwierdzić naszą tożsamość na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Poza dowodem osobistym (a także wydawanym od niedawna e-dowodem) może to być każdy dokument, który zawiera zapis, jaka instytucja go wydała, imię nazwisko posiadacza oraz jego zdjęcie, np.: paszport, prawo jazdy, legitymacja studencką czy karta komunikacji miejskiej.

Jak się dopisać do obwodu poza miejscem zameldowania

Rejestry wyborcze tworzy się na podstawie miejsca zameldowania głosujących. W wyborach parlamentarnych można oddać głos również poza miejscem naszego zameldowania. Do 8 października można złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców w siedzibie urzędu gminy, w którym będziemy chcieli głosować. Konieczne do tego są następujące informacje: imiona i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL, adres zameldowania oraz adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

red.