Wybory Prezydenckie 28 czerwca 2020 o czym musisz pamiętać?

Gmina 16 czerwca 2020 Wydanie 22/2020
Wybory Prezydenckie 28 czerwca 2020 o czym musisz pamiętać?

Najważniejsze informacje z Kalendarza Wyborczego wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

do 16 czerwca 2020 r.

- zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju;

do 19 czerwca 2020 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 23 czerwca 2020 r.

- składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

do 26 czerwca 2020 r.

- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów;

- wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;

- dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;

- doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów

Uwaga! Osoby poddane obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, które rozpoczęły kwarantannę lub izolację po piątym dniu przed dniem wyborów - mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego nawet do 26 czerwca. Wtedy dostaną pakiety do głosowania korespondencyjnego.

Więcej informacji w Kalendarzu Wyborczym: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/kalendarz

Złóż wniosek przez internet

Departament Rozwoju Usług Ministerstwa Cyfryzacji informuje, że użytkownicy elektronicznej platformy ePUAP mogą skorzystać z usług wyborczych za pośrednictwem systemu internetowego gov.pl.

 - Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;

- Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

 Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).

Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego – uruchomiono nową usługę:

- Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).

Usługa jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce.