Akcja

Wydanie 10/2008 - 13 marca 2008

"Walczyliśmy o Orła, teraz - o koronę dla Niego"

"Walczyliśmy o Orła, teraz - o koronę dla Niego"

Prezentacja „Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956” oraz otwarcie wystawy „…o Orła w koronie. Zgrupowanie partyzanckie Błyskawica” zdominowały poniedziałkowy poranek w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.- Pomysł na zorganizowanie spotkania wyniknął z mojego zainteresowania tematyką powojenną i historią Państwa Polskiego – przed rozpoczęciem uroczystości tłumaczył Jarosław Szlachetka, pomysłodawca myślenickiej prezentacji, członek Komisji E...