Wydanie 10/2014 - 13 marca 2014

Uroczyście w OSP Górne Przedmieście

Uroczyście w OSP Górne Przedmieście

W Domu Ludowym na Górnym Przedmieściu w sobotę 1 marca odbyło się walne zebranie członków OSP Myślenice Górne Przedmieście. Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego w ubiegłym roku wieloletniego i honorowego druha Mieczysława Pustelnika, następnie prezes Bogusław Tondera przywitał zaproszonych gości Na zebranie przybyli: poseł i członek honorowy jednostki Marek Łatas, starosta i członek honorowy straży Józef Tomal, dyrektor UMiG równocześnie radny sejmiku wojewódzkieg...