Wydanie 11/2019 - 20 marca 2019

Ktoś grozi burmistrzowi

Ktoś grozi burmistrzowi

Dziś nie wiadomo, jaki jest powód gróźb, ale możemy się domyślać, że chodzi o zmiany, które przeprowadza Jarosław Szlachetka jako nowo wybrany burmistrz Myślenic. - Na początku marca na adres e-mailowy urzędu zostały wysłane pod moim adresem groźby pozbawienia życia. Osoba podpisująca się jako ŚMIERĆ napisała „Niebawem mnie spotkasz na drodze” –  oświadczył burmistrz. W świetle ostatnich wydarzeń w kraju burmistrz postanowił potraktować te pogróżki poważnie, łącznie z poinformowaniem o nich pol...