Wydanie 11/2020 - 18 marca 2020

Pieniądze na walkę
z koronawirusem

Pieniądze na walkę z koronawirusem

1 mln 740 tys. zł. - to środki z budżetu państwa dla myślenickiego szpitala z przeznaczeniem na walkę z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. W sumie do małopolskich szpitali, posiadających oddziały zakaźne trafi blisko 7,5 mln z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te zostaną wykorzystane do działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa. Dofinansowanie otrzymało 10 szpitali. Zostanie ono przeznaczone na zakup m.in. środków do intensywnej terapii (ponad 4 mln zł), środków d...