Wydanie 13/2008 - 10 kwietnia 2008

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Od 28 kwietnia będziemy płacić więcej. Jedna z najbardziej istotnych uchwał, podjętych przez radnych miejskich podczas sesji, 31 marca dotyczyła nowych stawek cen za wodę i ścieki. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny i Bezpieczeństwa Publicznego zaopiniowały ją negatywnie, a Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetowa – pozytywnie.Nowe taryfy wyliczone przez Miejskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji wyniosą za wodę 2,66 zł za m3. dla odbiorców indywidualnych i tyle samo z...