Wydanie 2/2008 - 17 stycznia 2008

NIE - dla wysypiska w Borzęcie

NIE - dla wysypiska w Borzęcie

Mieszkańcy Borzęty podczas zebrania wiejskiego opowiedzieli się przeciw rozbudowie składowiska odpadów komunalnych. Projekt gminy zakładający rozbudowę wysypiska zdominował obrady.Jako pierwszy swoją opinię na temat wysypiska przedstawił sołtys Stanisław Szczepan Cichoń. Stwierdził on, że widzi trzy warianty rozwiązania problemu: zamknięcie składowiska, które w obecnej postaci może działać jeszcze przez dwa lata, utworzenie nowej kwaterz do składowania odpadów wraz z zakładem utylizacji, zamknię...