Wydanie 25/2008 - 17 lipca 2008

8 milionów dla MZWiK

8 milionów dla MZWiK

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka ze 100% udziałem Gminy Myślenice otrzymał 8 milionów złotych bezzwrotnej dotacji z Ekofunduszu – Konwersja Polskiego Długu na Rzecz Ochrony ŚrodowiskaTo największa w historii samorządu Myślenic dotacja ze środków zewnętrznych. Dofinansowanie zostało przyznane na modernizację oczyszczalni ścieków w Myślenicach. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 21 milionów złotych. Umowę w imieniu MZWiK podpisał prezes Andrzej Urbański