Wydanie 33/2008 - 11 września 2008

NIK pozytywnie o składowisku odpadów

NIK pozytywnie o składowisku odpadów

Jest legalne, posiada wszelkie niezbędne zezwolenia, odcieki nie przedostają się do gruntu, nie złamano prawa – to główne wyniki kontroli. Drobne zastrzeżenia zgłoszone podczas kontroli nie mają istotnego znaczenia dla realizacji kontrolowanych zadań – czytamy w protokole pokontrolnym NIKKilka miesięcy Najwyższa Izba Kontroli badała zgłoszone przez protestujących uwagi dotyczące składowiska odpadów w Myślenicach. Kontrola obejmowała 30 lat wstecz – czyli cały okres eksploatacji składowiska oraz...