Wydanie 33/2010 - 1 września 2010

Solidarni, nasz jest ten dzień

Solidarni, nasz jest ten dzień

Podniosły i uroczysty charakter miały myślenickie obchody jubileuszu 30. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Nie brakowało wspomnień, nikt nie krył wzruszenia, pamiętano o tych, którzy już odeszli na zawsze, a przewijała się głównie myśl i słowa: „Co zostało z tamtych lat, ideałów i wartości o które walczyła Solidarność? W sali widowiskowej MOKiS w sobotę 28 sierpnia uroczystości oficjalne były wzbogacone widowiskowym i wzruszającym blokiem p...