Wydanie 35/2016 - 6 października 2016

Muzeum Niepodległości zastąpi Muzeum Regionalne

Muzeum Niepodległości zastąpi Muzeum Regionalne

W połowie września radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie budowy nowego budynku Muzeum Niepodległości. W ubiegłym tygodniu Rada Miejska 17 głosami za; przy 4 wstrzymujących - przyjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”Słowo ”likwidacja” stało się kością niezgody między przedstawicielami środowiska kultury a włodarzami miasta. Muzeum nie znika z mapy Myślenic. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej, w dniu 1 sierpnia 2017 jego misję będzi...