Wydanie 39/2019 - 23 października 2019

Czy radni zeszpecą nam krajobraz Myślenic?

Czy radni zeszpecą nam krajobraz Myślenic?

Na środowym (23 października) posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej jej członkowie procedowali uwagę do projektu zmiany planu miejscowego dla terenu Myślenice-Centrum. Uwaga – o którą wnioskował prywatny inwestor – dotyczyła możliwości wprowadzenia dachów płaskich w budynkach mających powstać na terenie między ulicami: Kraszewskiego, Sienkiewicza, a Starą Cegielnią. Projektantka zmiany planu i burmistrz stoją na stanowisku, że nowopowstające budynki powinny nawiązywać do istniejącej zabud...