Wydanie 42/2008 - 14 listopada 2008

Debata w Bysinie: Droga z problemami

Debata w Bysinie: Droga z problemami

Podczas zebrania wiejskiego z przedstawicielami gminy i starostwa, w obecności posła na Sejm Marka Łatasa, rozważano możliwości poprawienia infrastruktury Bysiny, a nade wszystko rozwiązania problemów związanych z drogą powiatową – główną arterią tej miejscowości, której stanu technicznego i bezpieczeństwa mieszkańcy nie chcą w dalszym ciągu tolerować i zapowiadają radykalne działaniaNa zebranie 26 października przyszła rekordowo duża ilość mieszkańców. Prowadził je sołtys Stanisław Mitana