Wydanie 43/2019 - 20 listopada 2019

Szpital na krawędzi?

Szpital na krawędzi?

W ostatnim dniu października radni powiatu znów głosowali nad przyjęciem sprawozdania finansowego dyrekcji szpitala w Myślenicach. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, sytuacja ekonomiczno–finansowa myślenickiego szpitala jest trudna, a płynność finansowa szpitala może być zagrożona. Najważniejsze wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej tj. wskaźnik zyskowności (zdolność do generowania zysków, którego dodatnia wartość informuje o racjonalnym gospo...