Wydanie 47/2010 - 9 grudnia 2010

Burmistrz wyznaczył kierunek dla gminy

Burmistrz wyznaczył kierunek dla gminy

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej kadencji 2010 – 2014, radni złożyli uroczyste ślubowanie i wybrali przewodniczącego oraz jego zastępców. Burmistrz Maciej Ostrowski wygłosił przemówienie w którym nakreślił kierunek gminy Myślenice w najbliższych latach Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców – tekst roty odczytał Rafał Kudas, najmłodsz...