Wydanie 5/2010 - 4 lutego 2010

Deklaracja współpracy podpisana

Deklaracja współpracy podpisana

Podczas uroczystego spotkania w Starostwie podpisano Deklarację współpracy w ramach rozpoczynającej się w styczniu i trwającej do końca 2010 roku Powiatowej Kampanii Wspieramy Niepełnosprawnych Deklarację, w obecności Zarządu Powiatu, podpisali: starosta myślenicki Józef Tomal, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej w Pcimiu, Harbutowicach i Trzemeśni, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej (na...