Wydanie 6/2014 - 13 lutego 2014

Uroczyście w OSP Myślenice Dolne Przedmieście

Uroczyście w OSP Myślenice Dolne Przedmieście

Jak zwykle bardzo uroczyście i z udziałem licznych gości obradowali druhowie z Dolnego Przedmieścia. Gośćmi zebrania sprawozdawczego byli przedstawiciele władz: poseł Marek Łatas, radny małopolski Mieczysław Kęsek, starosta Józef Tomal i burmistrz Maciej Ostrowski W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: Jan Tajduś z Komendy Głównej PSP i komendant powiatowy Sławomir Kaganek; przedstawiciele ZOSP RP: prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń i wiceprezes Jan Kanto...