Akcja

Wydanie 7/2008 - 21 lutego 2008

Przyszłość wysypiska w rękach radnych

Przyszłość wysypiska w rękach radnych

Dzisiaj radni podejmą ostateczną decyzję dotyczącą rozbudowy myślenickiego składowiska odpadów. Podczas sesji Rady Miejskiej odbędzie się głosowanie nad zmianą zagospodarowania przestrzennego dla Myślenic-Borzęty.Bitwa o składowisko śmieci wzmaga się z każdym tygodniem. Społeczne informowanie sąsiadów o skutkach, jakie mogą płynąć z jego rozbudowy przerodziło się w akcję protestacyjną, która przeniosła się do prasy, na ulicę i do internetu.