Akcja

Wydanie 8/2008 - 28 lutego 2008

Radni podjęli decyzję!

Radni podjęli decyzję!

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice dla realizacji inwestycji związanych z gospodarką odpadami został przyjęty przez Radę Miejską. Poparło go 17 radnych, 4 było przeciw.Problemy dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod składowisko odpadów w Myślenicach-Borzęcie zdominowały sesję Rady Miejskiej w dniu 21 lutego. W sali obrad stawiło się ponad 100 mieszkańców okolicznych miejscowości. Dyskusja w sprawie wysypiska trwała przeszło...