Wydanie 9/2008 - 6 marca 2008

33 miliony na program drogowy

33 miliony na program drogowy

Najważniejszym punktem obrad  Rady Powiatu, która odbyła się 28 lutego pod przewodnictwem Józefa Tomala było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia założeń do programu drogowego na lata 2008-2010 Problem poprawy stanu dróg powiatowych i infrastruktury z nimi związanych wymagał radykalnego rozstrzygnięcia, a przewijał się od początku funkcjonowania samorządu powiatowego. Zarząd i radni powiatowi wraz z dyrektorem ZDP, burmistrzami i wójtami wszystkich gmin opracowali wieloletni plan...