Wydziały AGH dalsze od zastosowań biznesowych

Wydziały AGH dalsze od zastosowań biznesowych

W kończącej się niedługo serii felietonów zapoczątkowanej tekstem „Myślenicka Krzemowa Dolina?” starałem się zaprezentować dorobek środowisk naukowych Krakowa w taki sposób, żeby osiągnięcia i odkrycia krakowskich uczonych mogły stanowić „zaczyn” dla innowacyjnych przedsiębiorstw istniejących lub powstających w Myślenicach. Omówiłem charakterystykę wszystkich krakowskich uczelni (z wyjątkiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) najbardziej szczegółowo zajmując się możliwościami transferu technologii z AGH. Przedstawiałem wydziały tej uczelni, sugerując, co i gdzie można znaleźć, aż zostały mi do mi omówienia trzy wydziały, które wydają mi się dalsze od zastosowań biznesowych. A może wcale nie „dalsze”? Oceńcie Państwo sami!

Pierwszym z nich jest Wydział Matematyki Stosowanej. Sam w dużej mierze tworzyłem zręby tego wydziału i jestem przewodniczącym jego Rady Społecznej. Ale mimo tej sympatii, nie potrafię sobie wyobrazić biznesu opartego na wiedzy, jaką wytwarza ten wydział.

Jest to matematyka przeznaczona do analizy danych, badań statystycznych, modelowania procesów i optymalizacji. Ale czy można na tej podstawie zbudować biznes? Tego nie wiem! Ale można o to zapytać Wydziałowego Brokera Innowacji, którym jest dr Paweł Morkisz, morkiszp@agh.edu.pl , tel. 12 617 44 05.

Kolejnym Wydziałem oferującym użyteczną wiedzę, lecz niekoniecznie wiadomości nadające się do bezpośredniej komercjalizacji jest Wydział Zarządzania. Wydział ten jest skarbnicą wiedzy przydatnej dla wszystkich, którzy gdziekolwiek i czymkolwiek zarządzają. Jednak – jak mi się wydaje – wydział ten nie ma zasobów, które mógłby przekazać przedsiębiorcom chcącym na tej bazie tworzyć własny biznes. Może jednak się mylę, więc podaję dane Wydziałowego Brokera Innowacji, którym jest dr hab. inż. Marek Karkula, karkula@zarz.agh.edu.pl, tel. 12 617 43 30.

No i na koniec muszę wspomnieć o Wydziale Humanistycznym AGH. Prace prowadzone w ramach współpracy wydziału z biznesem i przemysłem dotyczą takich obszarów jak: moderowanie procesów tworzenia nowych produktów, analiza i projektowanie polityk publicznych, etnografia organizacji i przestrzeni miejskiej, badania rynku i opinii oraz szkolenia w zakresie umiejętności miękkich (komunikacja, negocjacje, techniki kreatywności). Może ktoś z Państwa ma pomysł na to, jak rozwijać własny biznes korzystając z wyników tych badań naukowych? Jeśli tak, to zachęcam do kontaktu z Wydziałowym Brokerem Innowacji tego wydziału, którym jest dr Seweryn Rudnicki, sewrud@agh.edu.pl