Wykłady literackie

„O Chopina życiu pękniętym, genialnej muzyce i o rozmaitości ich rezonansów kulturowych” - to temat wykładów literackich, jakie odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach 30 listopada, a wygłosiła je prof. dr hab. Maria Jędrychowska - kierownik Katedry Dydaktyki i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie