Wyniki konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu

Sport 16 stycznia 2018 Wydanie 2/2018
Wyniki konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie wyników „otwartego konkursu ofert” na wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2018 roku, ogłoszonego w dniu 27 listopada 2017 r

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski w ramach rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przyznał na rok 2018 następujące dotacje:

1.LKS ORZEŁ Myślenice (Popularyzacja piłki nożnej na terenie Dolnego Przedmieścia w Myślenicach) - 90.000 zł

2. Stowarzyszenie AIKIDO (Staż Aikido) - 2.390 zł

3. LKS Olimpia (Popularyzacja piłki nożnej wśród kobiet - organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice) - 13.000 zł

4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (Nauka i doskonalenie pływania niepełnosprawnych) - 4.500 zł

5. Klub Sportowy Delfin (Pływamy z Delfinem dla zdrowia i bezpieczeństwa) - 10.000

6. Stowarzyszenie SPORTOWNIA (Speed-Ball. Turniej kwalifikacyjny na Mistrzostwa Polski) - 3.240 zł

7. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki (DALIN Myślenice Siatkówka dla myślenickich dzieci i młodzieży) - 110.000 zł

8. UKS Jedynka Myślenice (Szkolenie, przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych w piłce ręcznej chłopców) - 12.000 zł

9. LKS Zarabie (Szkolenie i udział w zawodach dzieci i młodzieży w dyscyplinie strzelectwo sportowe) - 5.000 zł

10. SKS Osieczany (Działalność sportowa i rekreacyjna na terenie Osieczan) - 6.000 zł

11. LKS Jawor Jawornik (Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Jawornika) - 22.000 zł

12. LKS Sęp Droginia (Popularyzacja piłki nożnej, organizowanie działalności sportowej) - 22.000 zł

13. LKS Wrzosy Osieczany (Popularyzacja piłki nożnej. Organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie wsi Osieczany) - 25.000

14. LKS Respekt (Popularyzacja piłki nożnej kobiet na terenie miasta i gminy Myślenice) - 17.000 zł

15. LKS Dukla Bysina (Popularyzacja piłki nożnej na terenie miejscowości Bysina) - 8.000 zł

16. MSP Aquarius (Pływamy z Aquariusem) - 13.000 zł

17. KS Dalin Myślenice (Szkolenie i udział w zawodach i turniejach sportowych grup dzieci, młodzieży i amatorów w dyscyplinach sportowych: pika nożna i zapasy) - 145.000 zł

18. TG Sokół Myślenice (Na sportowo w Sokole 2018) - 85.000 zł

19. Oyama Karate (Oyama Karte w gminie Myślenice: sekcja Głogoczów) - 3.000 zł

20. KS Iskra Głogoczów (Rozój i popularyzacja sportu i kultury fizycznej oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez piłkarzy KS Iska Głogoczów) - 23.000 zł

21. Myślenicki Klub Petanque (Petanque – Sport dla każdego) - 10.000 zł

22. LKS Skalnik Trzemeśnia (Popularyzacja piłki nożnej na terenie Trzemeśni i okolicznych miejscowości) - 41.000 zł

23. LKS SOKÓŁ Borzęta (Piłka nożna w Borzęcie w 2018 r.) - 18.000 zł

24. Myślenicki Ludowy Klub Szachowy (Czas na szachy, również rodzinne) - 5.000 zł

25. Myślenicka Akademia Talentów (Gra w szachy – jako forma aktywności umysłowej dzieci i młodzieży) 10.000 zł

26. TKKF UKLEJNA Myślenice (Tenis organizacja turniejów GP i Liga Tenisowa, badminton organizacja treningów i turniejów, prowadzenie gimnastyki dla seniorów) - 10.000 zł

27. Myślenicka Akademia Karate Byakko (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie karate Kyokushin ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Myślenice) - 4.000 zł

28. LKS Hejnał Krzyszkowice (Wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2018 r) - 25.000 zł

29. UKS Trójka Myślenice (Z piłką przez cały rok) - 4.870 zł

30. UKS Seido Karate (Trenujemy sztuki walki dla zdrowia i bezpieczeństwa) - 3.000 zł

31. LKS Górki Myślenice (Propagowanie sportu w lokalnym środowisku Górnego Przedmieścia w Myślenicach) - 23.000 zł

32. LKS Staw Polanka (Popularyzacja piłki nożnej dzieci, młodzieży, amatorów wsi Polanka) - 22.000 zł

33. Ratownictwo Wodne o/Myślenice (Nauka i doskonalenie pływania z elementami ratownictwa wodnego) 5.000 zł