Wypięknieją kolejne zabytki

Wypięknieją kolejne zabytki
Dotację w kwocie 20.000 zł na renowacje figur w Jasienicy odbiera Artur Szumiec - główny architekt Gminy Myślenice

Zamek w Dobczycach, zespół kamiennych figur w Jasienicy, kamienna studnia w Harbutowicach - to tylko niektóre zabytkowe obiekty, które przejdą w tym roku niezbędne prace konserwatorskie i renowacyjne, dzięki wsparciu województwa małopolskiego

Kapliczki Małopolski i Ochrona zabytków Małopolski to realizowane od lat programy samorządu województwa, które co roku pozwalają na renowację wyjątkowych obiektów z całego regionu. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 3,15 mln zł, tylko w tym roku niezbędne prace konserwatorskie i renowacyjne przejdzie 120 zabytków oraz 75 kapliczek z całej Małopolski.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, konserwację przejdą m.in. często zaniedbane kapliczki oraz zabytkowe świątynie. Prace renowacyjne będą prowadzone też w miejscach coraz chętniej odwiedzanych przez turystów. Wymienić należy tu m.in. średniowieczny zamek w Dobczycach, gdzie dzięki dofinansowaniu pojawi się taras widokowy z prawdziwego zdarzenia, z którego będzie można podziwiać piękno okolicy. Konserwacja czeka też pochodzącą z przełomu XIX i XX w. kamienną studnię na Przełęczy Sanguszki w Harbutowicach, w cieniu której od dekad chętnie odpoczywają osoby wędrujące po szlakach Beskidu Makowskiego. W Jasienicy kompleksową renowację przejdzie zespół kamiennych figur wraz z ogrodzeniem z wielokondygnacyjną filarową kapliczką w centrum z 1876 r.

Przypomnijmy, że w ramach tylko dwóch programów - „Kapliczki Małopolski” oraz „Ochrona zabytków Małopolski” - samorząd województwa do tej pory przekazał aż 57,5 mln zł. Dotacje przyznawane są osobom prywatnym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, parafiom i gminom wyznaniowym.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)