XIX Dożynki Powiatu Myślenickiego w Dobczycach

XIX Dożynki Powiatu Myślenickiego w Dobczycach

Dożynki to czas podziękowania dla wszystkich rolników za codzienny trud, który wkładają w pracę na roli. Ten szczególny dzień, dzień radości po zakończonych żniwach, mieszkańcy Powiatu Myślenickiego obchodzili w niedzielne popołudnie 27 sierpnia w Dobczycach

Korowody dożynkowe oraz grupy z pięknymi wieńcami zebrały się w kościele pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Mszę odprawili: ks. proboszcz Kazimierz Turakiewicz, o. Szymon Mateusz Warciak - przeor Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu oraz ks. dziekan Józef Czarny. Po mszy dożynkowy korowód, któremu przewodziła Orkiestra Dęta „Dobczyce” oraz starostwie tegorocznych dożynek: Maria Chorobik i Sławomir Cielecki przemaszerował z kościoła na Błonia przy Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Na zaproszenie gospodarzy dożynek: starosty myślenickiego Józefa Tomala i burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego na dożynki przybyli m.in. księża z parafii w Dobczycach, poseł Jarosław Szlachetka, radna Województwa Małopolskiego Barbara Dziwisz, Elwira Chlipała - p.o. kierownika Biura Powiatowego ARMiR w Myślenicach, prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie Andrzej Harężlak, kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach Grażyna Pitala, reprezentanci samorządów: powiatowego i gminnego, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, radni powiatowi na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Tadeuszem Żabą, wicestarosta myślenicki Tomasz Suś oraz członkowie Zarządu Powiatu Myślenickiego, radni gminy Dobczyce na czele z przewodniczącym Rady Tadeuszem Bochnią, z-ca burmistrza Halina Adamska-Jędrzejczyk, sołtysi z gminy Dobczyce, reprezentanci zaprzyjaźnionego Powiatu Bełchatowskiego z wicestarostą Grzegorzem Gryczką, Powiatu Wierchowińskiego z Ukrainy z przewodniczącym Rady Ivanem Shkindyukiem, prezes Towarzystawa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie Ignat Timar, prezes Stowarzyszenia LGD „Turystyczna Podkowa” Jan Marek Lenczowski oraz przedstawiciele różnego rodzaju instytucji: Małopolskiej Izby Rolniczej, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie, KRUS-u, agencji i izb rolniczych, ośrodka doradztwa rolniczego, firm, szkół, urzędów, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, OSP, domów pomocy społecznej, straży i policji na czele z komendantem podinsp. Michałem Gamratem. Odczytano nadesłane z okazji dożynek listy okolicznościowe, m.in.: od Pani Premier Beaty Szydło, posła Marka Sowy, posła Marka Polaka oraz list od Marszałka Województwa Małopolskiego - Jacka Krupy.

Na scenie zaprezentowały się grupy dożynkowe z poszczególnych gmin powiatu, biorące udział w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego. Jury w składzie: przewodnicząca - Zofia Góralik- przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Rady Powiatu Myślenickiego, członkowie: Halina Kustosz-Miśko kierownik Wydziału Strategii, Promocji i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Grażyna Pitala kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach, Cecylia Frajtag - artysta-plastyk, nauczycielka plastyki - dyrektorka Szkoły Podstawowej w Brzezowej, radna Rady Miejskiej w Dobczycach, Małgorzata Zbrożek - prezes Stowarzyszenia Granica, propagatorka inicjatyw mających na celu kultywowanie ludowych tradycji, zwyczajów i rzemiosła, oceniało wieńce, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tradycją regionu (kształt wieńca, sposób zdobienia, użycie tradycyjnych materiałów) oraz ogólny wyraz artystyczny.

Prowadzący dożynki - Stanisława Majda oraz Stanisław Gurgul zaprosili na estradę wszystkie grupy dożynkowe z powiatu. Na scenie prezentowały się zespoły z poszczególnych gmin, „ośpiewując wieńce”: Grupa Dożynkowa z Sierakowa, Zespół Regionalny „Cyrniawa” z Krzeczowa, „Róża” Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Jawornika, Koło Gospodyń Wiejskich ze Stróży, Grupa Dożynkowa z Poznachowic Górnych, Grupa Dożynkowa z Gminy Siepraw, Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” z Harbutowic, Stowarzyszenie Gospodyń Kalina oraz Chór Seniorów „Elegii” z Rudnika z gminy Sułkowice, Koło Gospodyń Wiejskich Więciórka, Koło Gospodyń Wiejskich Poznachowice Dolne.

Jury stwierdziło, że wszystkie grupy spełniły założenia regulaminowe konkursu i uznało, że jego poziom był wysoki i wyrównany, a każdy zaprezentowany wieniec spełniał kryteria oceny. W związku z tym, Komisja postanowiła przyznać wszystkim grupom nagrody pieniężne w wysokości po 750 złotych każda. Za najpiękniejszy wieniec został uznany ten wykonany przez Zespół Regionalny „Cyrniawa” z Krzeczowa - reprezentujący Gminę Lubień, który otrzymał specjalną nagrodę Starosty w wysokości 1200 złotych. Wszystkie nagrody w łącznej wysokości 7 200 zł i dyplomy zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Poza konkursem zprezentowało się: Koło Gospodyń Górne Przedmieście z Myślenic oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” z Krzyszkowic.

Uhonorowano także wiodących rolników z terenu powiatu myślenickiego: Mieczysława Siatkę z Kornatki, Antoniego Bielę oraz Marka Bobła „Pasieka Szwagrów” oraz Kingę i Bogdana Guciów z miejscowości Dąbie, przekazując im nagrody rzeczowe.

W programie artystycznym przybyli na dożynki goście mogli zobaczyć występy Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce oraz Zespołu Two-Way.

Dożynkom towarzyszyła wystawa instytucji, firm i podmiotów związanych z produkcją i przetwórstwem rolniczym. Zaprezentowały się m.in.: piekarnie, pszczelarze, rękodzielnicy.

W czasie dożynek został zorganizowany Piknik Owczarski, który współorganizowany był z Małopolską Izbą Rolniczą z Krakowa w celu degustacji potraw z mięsa baraniego. Podsumowując tegoroczne dożynki, starosta Józef Tomal zaprosił wszystkich na przyszły rok do Gminy Raciechowice, której Zarząd Powiatu postanowił powierzyć organizację jubileuszowych XX Dożynek Powiatowych w 2018 roku. Jednocześnie uroczyście przekazał przyszłemu gospodarzowi dożynek – Gminie Raciechowice - na ręce sekretarza gminy Wojciecha Greli - symboliczną rzeźbę „Parę Kliszczaków”.

WSPiFE