XX Jubileuszowe Dożynki Powiatu Myślenickiego

Region 4 września 2018 Wydanie 31/2018
XX Jubileuszowe Dożynki Powiatu Myślenickiego

Tegoroczne, jubileuszowe święto plonów powiatu myślenickiego obchodzono 26 sierpnia w Raciechowicach. Dożynki to podziękowanie dla wszystkich rolników za codzienny trud, który wkładają w pracę na roli

Korowody dożynkowe oraz grupy z wieńcami zebrały się w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Mszę celebrował o. Dominik Chucher z Opactwa w Szczyrzycu. - Ziemia rodzi i żyje, jest jak matka, trzeba ją kochać i szanować - podkreślił w homilii. Po mszy, dożynkowy korowód, któremu przewodziły: Orkiestra Dęta z Raciechowic oraz z Góry Św. Jana oraz starostwie tegorocznych dożynek: Jadwiga Serafin oraz Bogdan Gucia przemaszerował z kościoła na teren kompleksu sportowego LKS Grodzisko w Raciechowicach.

Na zaproszenie organizatorów dożynek: starosty myślenickiego Józefa Tomala i wójta Gminy Raciechowice Marka Gabzdyla na dożynki przybyli m.in. opat Dominik Chucher, księża z parafii w Raciechowicach, senator Andrzej Pająk, poseł Jarosław Szlachetka, radna Województwa Małopolskiego Barbara Dziwisz, prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie Andrzej Harężlak, radni powiatowi na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Tadeuszem Żabą, wicestarosta myślenicki Tomasz Suś oraz członkowie Zarządu Powiatu Myślenickiego: Bolesław Pajka, Krzysztof Halek, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, radni Gminy Raciechowice na czele z przewodniczącą Rady Jadwigą Dudzik, reprezentanci: Powiatu Bełchatowskiego z wicestarostą Grzegorzem Gryczką, Powiatu Wierchowińskiego z Ukrainy, wsi Pryvilne z Ukrainy, Cimhovej, Hladovki i Vitanowej ze Słowacji, Gminy Dydnia oraz przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, m.in.: agencji i izb rolniczych, ośrodka doradztwa rolniczego, firm, szkół, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, OSP, domów pomocy społecznej, straży i policji. Odczytano nadesłane z okazji dożynek listy okolicznościowe, m.in.: od pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Na scenie zaprezentowały się grupy dożynkowe z poszczególnych gmin powiatu, biorące udział w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego. Jury w składzie: przewodnicząca - Zofia Góralik przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Rady Powiatu Myślenickiego, członkowie: Halina Kustosz-Miśko kierownik Wydziału Strategii, Promocji i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Danuta Grzesik kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach, Natalia Nowacka absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wojciech Grela - sekretarz Gminy Raciechowice, mając na celu kultywowanie ludowych tradycji, zwyczajów i rzemiosła, oceniło wieńce pod względem zgodności z formalnymi wymogami regulaminu konkursu.

Prowadząca dożynki Dorota Ruśkowska oraz wicestarosta Tomasz Suś i wójt Marek Gabzdyl zaprosili na estradę wszystkie grupy dożynkowe z powiatu. Na scenie prezentowały się zespoły z poszczególnych gmin, „ośpiewując wieńce”: Grupa Wieńcowa z Dąbia, Grupa Wieńcowa z Glichowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Pcimia, Koło Gospodyń Wiejskich Krzczonów, Koło Gospodyń Myślenice - Górne Przedmieście, Sułkowicka Podkowa, Zespół Regionalny „KORPIOŁKI” ze Skomielnej Białej, Stowarzyszenie Przyjaciół Zakliczyna, Koło Gospodyń Wiejskich z Kędzierzynki.

Jury stwierdziło, że wszystkie grupy spełniły założenia regulaminowe konkursu i uznało, że poziom konkursu był wysoki i wyrównany, a każdy zaprezentowany wieniec spełniał kryteria oceny. W związku z tym, komisja postanowiła przyznać wszystkim grupom nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł każda. Wszystkie nagrody w łącznej wysokości 9 tys. zł i dyplomy zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Poza konkursem zaprezentowała się również grupa z wieńcem ze Słowacji.

Uhonorowano także wiodących rolników z terenu powiatu myślenickiego: Stanisława Węgrzyna z Wiśniowej, Mirosława Kurka z Sieprawia, Grupę Producentów - Grodzisko z Raciechowic oraz Gminne Koło Pszczelarzy z Raciechowic, którym w imieniu zarządu wicestarosta Tomasz Suś wręczył nagrody rzeczowe.

W programie artystycznym mogliśmy zobaczyć zespół Młoda Przepióreczka z Gminy Dydnia oraz zespoły ze Słowacji i z Ukrainy, a także kwintet trąbkowy z Raciechowic.

Dożynkom towarzyszyła wystawa instytucji, firm i podmiotów związanych z produkcją i przetwórstwem rolniczym.

Podczas dożynek uczestnicy mogli otrzymać bezpłatny egzemplarz albumu „Plon niesiemy plon…” będącego zbiorem przyśpiewek dożynkowych kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu myślenickiego, który zgodnie z obietnicą starosty Józefa Tomala został wydany specjalnie na okoliczność jubileuszowego, dwudziestego Święta Plonów.

Podsumowując tegoroczne dożynki, wicestarosta Tomasz Suś, również w imieniu starosty Józefa Tomala zaprosił wszystkich na przyszły rok do Gminy Lubień, której Zarząd Powiatu Myślenickiego postanowił powierzyć organizację XXI Dożynek Powiatowych w 2019 roku. Wójt Marek Gabzdyl uroczyście przekazał przyszłemu gospodarzowi dożynek - Gminie Lubień - na ręce sekretarza Gminy Krzysztofa Łabuza - symboliczną rzeźbę „Parę Kliszczaków”.

WPSiFE