XXIX Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie 14 września

Region 3 września 2019 Wydanie 32/2019
XXIX Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie 14 września

Tegoroczny zlot odbywa się w 75. rocznicę utworzenia Rzeczpospolitej Raciechowickiej, zwycięskiej bitwy pod Łysiną oraz tragicznych pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej. Wydarzenie oddające cześć pamięci o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego, walczących podczas II wojny światowej w szeregach Armii Krajowej oraz Batalionach Chłopskich swoim honorowym patronatem objął burmistrz Jarosław Szlachetka.

14 września o godzinie 11 odprawiona zostanie uroczysta polowa Msza św. w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę na Suchej Polanie. – Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich odbywa się w miejscu, w którym przed 75 laty został poświęcony sztandar Obwodu Armii Krajowej „Murawa” podczas Mszy św. w dniu 3 września 1944 roku. Jest to też okazja do przypomnienia, jaką ofiarę złożył naród polski z niewinnych obywateli podczas bestialskich pacyfikacji miast i wsi przez niemieckich okupantów – mówi Mateusz Murzyn, prezes Zarządu Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach.

Okoliczne tereny były od 1 sierpnia 1944 roku nazywane Rzeczpospolitą Raciechowicką ze względu na opuszczenie przez okupanta tych terenów i przejęcie ochrony ludności cywilnej przez Armię Krajową. Niemiecki okupant, nie mogąc znieść skrawka wolnej Polski, zaatakował zgrupowanie w dniu 12 września 1944 roku. Bitwa pod Łysiną została jednak wygrana przez partyzantów. W związku z tym nieprzyjaciel rzucił do walki kilkukrotnie większe oddziały, które mszcząc się za przegraną, spaliły i wymordowały bestialsko mieszkańców okolicznych wsi Lipnika i Wiśniowej (głównie kobiety i dzieci). Ponadto spalone zostało pierwsze polskie Górskie Obserwatorium Astronomiczne na górze Lubomir, w którym odkryto pierwsze „polskie komety”.

Program Zlotu na Suchej Polanie

do 10.30 zgłaszanie się grup turystycznych i turystów indywidualnych

10.40 – wręczanie odznaczeń i medali

11.00 – polowa Msza św. w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych, a następnie Apel Poległych, złożenie wieńców i zniczy pod Pomnikiem

12.15 – wykład o działaniach Armii Krajowej w masywie Lubomira w czasie II wojny Światowej

12.45 – okolicznościowe przemówienia

13.15 – koncert w wykonaniu młodzieży

13.30 – rozpoczęcie konkursów

14.00 – rekonstrukcja historyczna bitwy partyzanckiej

15.30 – ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród dla uczestników konkursów

po 15.30 – ognisko Turystyczne

Warunki uczestnictwa

W Zlocie biorą udział turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna pod opieką nauczycieli lub przewodników turystycznych. Uczestnicy zlotu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i na własny koszt, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej. Wpisowe na XXIX Zlot Szlakami Walk Partyzanckich wynosi: normalne 10 zł, ulgowe 5 zł. W ramach wpisowego uczestnikowi przysługuje znaczek zlotowy oraz posiłek. Ulgi przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej w zorganizowanych grupach.

Zgłoszenia grupowe przyjmowane będą: w lokalu Oddziału PTTK Myślenice Rynek 27, II piętro, w środy w godz. 16.00 – 18.00, tlefonicznie – 513 76 99 49, drogą emailową – pttk.myslenice@gmail.com lub na Suchej Polanie w dniu Zlotu. Przy zgłoszeniach zbiorowych należy przedłożyć listę imienną uczestników z jej opiekunem.

Świadczenia organizatora

Organizator zapewnia: bezpłatne pole namiotowe przy schronisku PTTK Kudłacze, potwierdzenie zdobytych punktów GOT, znaczek pamiątkowy z XXIX Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich, posiłek dla uczestników, którzy opłacili wpisowe, prawo udziału w konkursach z nagrodami: sprawnościowo-obronnym, krajoznawczym, przyrodniczym.

Wydarzenie organizuje Oddział PTTK Lubomir w Myślenicach, przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Myślenice. Zadanie jest dofinansowane z wojewódzkiego programu Mecenat Małopolski Województwa.