Z centrum miasta zniknie relikt PRL-u

Z centrum miasta zniknie relikt PRL-u

- Obiecaliśmy, że będziemy inwestować w podstawową infrastrukturę i dzisiaj to czynimy – powiedział wiceburmistrz Mateusz Suder po podpisaniu umowy na I etap modernizacji ulicy Traugutta w Myślenicach.

Umowę 4 marca podpisali burmistrz Jarosław Szlachetka i wiceburmistrz Mateusz Suder z reprezentantami firmy PROFEXIM sp. j. w Krakowie. I etap prac obejmuje odcinek 170 mb, na którym wykonane zostanie odwodnienie drogi, zastąpienie nawierzchni z płyt betonowych nawierzchnią bitumiczną oraz powstanie jednostronnego chodnika z kostki brukowej. Na wykonania tego etapu wykonawca ma – zgodnie z ofertą – 80 dni roboczych. Termin gwarancji wyniesie 84 miesiące. Prace ruszą w przyszłym tygodniu.

Koszt I etapu wyniesie 319.921,77 zł brutto. II etap modernizacji o długości ok. 160 mb będzie opiewał na 166.993,41 zł brutto. Łączna wartość inwestycji to ponad 486 000 złotych.

Warto nadmienić, że uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016 roku ulica ta została przejęta od Powiatu Myślenickiego i zaliczona do kategorii dróg gminnych, lecz przez ponad 2 lata poprzednie władze gminy nie wykonały jej znaczącej modernizacji.

- Zawieramy dziś umowę na wykonanie modernizacji ul. Romualda Traugutta w Myślenicach. Ulica na razie jest swoistym reliktem w centrum miasta. Jest bardzo stroma, a przy tym wyłożona zniszczonymi betonowymi płytami rodem z lat 80., z bardzo zniszczonym chodnikiem. W górnym odcinku nie ma nawet płyt, a jedynie utwardzone podłoże. Mieszkańcy od wielu lat postulują o jej modernizację – komentuje wiceburmistrz Mateusz Suder