Z kolekcji Jacka Hołuja

Z kolekcji Jacka Hołuja

Budynek wodociągów miejskich, powstały za czasów Austriackich, zwany studzienką. Jeden z pierwszych wodociągów miejskich w Galicji. Obecnie wymaga pilnego remontu. Zdjęcie z lat 30 XX w.