Z kolekcji Jacka Hołuja. Uroczystość cywilno-wojskowa, lata 30. ubiegłego wieku.

Z kolekcji Jacka Hołuja.
Uroczystość cywilno-wojskowa, lata 30. ubiegłego wieku.

Uroczystość cywilno-wojskowa, lata 30. ubiegłego wieku; z lewej strony oficera siedzi Stefan Bałuk, późniejszy burmistrz Myślenic, z prawej pan Raczyński, kierownik szkoły podstawowej dla dziewcząt, obok niego w okularach Antoni Miodoński, również nauczyciel tej szkoły.