Z koszyczkiem wielkanocnym i marzanną

Region 12 kwietnia 2018 Wydanie 13/2018
Z koszyczkiem wielkanocnym i marzanną

Pierwszy dzień wiosny w Harbutowicach uczczono przygotowywaniem tradycyjnych koszyczków do święcenia i kukieł marzanny, które następnie zostały utopione

Projekt przygotowało i zrealizowało Stowarzyszenie Gospodyń Cis, przy wsparciu Społecznego Komitetu Pomocy Szkole, Rady Rodziców i druhów OSP Harbutowice.

W pierwszym dniu wiosny każda klasa, pod kierunkiem jednej z Gospodyń, przygotowywała tradycyjny koszyk do święcenia. Musiały się w nim znaleźć wszystkie obowiązkowe w tradycji Harbutowic produkty do święcenia oraz piękne zdobienia. I gospodynie, i uczniowie mieli mnóstwo dobrej zabawy – jak to zwykle przy tak lubianych u nas projektach łączących seniorów i juniorów. Uczniowie przygotowywali też kukły marzanny z materiałów do recyklingu. Natomiast Rada Rodziców i członkowie Społecznego Komitetu robili stroiki wielkanocne, przeznaczone do sprzedaży podczas finału i po każdej Mszy św. w Niedzielę Palmową. Oczywiście dochód z ich sprzedaży zasilił fundusz na rzecz szkoły.

W sobotę wszyscy uczestnicy i goście w Centrum Kultury w Harbutowicach mieli okazję ocenić i podziwiać owoce tej pracy. Przybył burmistrz Piotr Pułka, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Sosin, radne z Harbutowic, kierownik Świetlicy Środowiskowej Bernadeta Żurek, dyrektor Sułkowickiego Ośrodka Kultury Halina Obst, strażacy z prezesem Adamem Golonką. Spotkanie odwiedził również ks. proboszcz Janusz Stopiak. Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń przygotowały dla wszystkich smaczny poczęstunek, a druhowie z OSP Harbutowice – basen strażacki napełniony wodą, w którym utopiono marzannę – tę najpiękniejszą, wybraną przez dzieci przez aklamację. Uroczyście wyniósł ją na plac przez Centrum Kultury przewodniczący Rady Rodziców Albert Kaleta, a podpalił ją i bezpiecznie utopił w strażackim basenie, przy gromkich oklaskach na cześć wiosny, prezes OSP Adam Golonka.

Koszyczki wszystkich klas oceniało jury: ks. Janusz Stopiak, Halina Obst, Krystyna Sosin i Adam Golonka. Jury nie zastanawiało się długo, tylko uznało, że wszystkie koszyczki są wspaniałe i wszystkim przyznało 1. miejsce. Były wspaniałe nagrody i nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Szkoła otrzymała laptop, każda klasa wspaniałe wydawnictwo albumowe i ryzę papieru A3 do ksero, a gospodynie – namiot, w którym wystawione zostały koszyczki i naczynia, na których serwowano poczęstunek. Dla dzieci były ponadto słodycze i drobne gadżety. Uroczystość prowadziły przewodnicząca Społecznego Komitetu, główna autorka projektu, a zarazem radna Monika Lempart i prezes stowarzyszenia Gospodyń CIS Krystyna Gielata.

Zorganizowanie tego święta wiosny możliwe było dzięki grantowi w wysokości 6.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Anna Witalis-Zdrzenicka