Z Okienka Lirycznego do zbioru Milimetr na ziemią

26 sierpnia 2010 Wydanie 32/2010
Z Okienka Lirycznego do zbioru Milimetr na ziemią
Z Okienka Lirycznego do zbioru Milimetr na ziemią

Ten debiutancki tomik wierszy Łucji Bajer, wydany w maju bieżącego roku w Drukarni Towarzystwa Słowaków w Polsce, wstępnie w ilości zaledwie czterystu egzemplarzy, to obiecujący zwiastun kolejnego, interesującego odkrycia literackich uzdolnień autora naszego regionu, piszących dotąd niemal wyłącznie „do szuflady”

Twórców, jak się i w tym przypadku okazuje, obdarzonych subtelną wrażliwością, bogactwem wyobraźni i wyczuciem ludzkiego zmagania się z nie zawsze przyjemną rzeczywistością. Codziennych radości ale i niepokojów, czasem dotkliwego cierpienia.

Każdy z zamieszczonych w „Milimetrze nad ziemią”  utworów, to pogłębiona refleksja nas obserwowaną z bliska codziennością życia zarówno osób bliskich sercu Autorki („Moje małe ojczyzny”, „Auschwitz” (tu zginął jej ojciec), „Wnuczki moje kochane”) ale i próby moralnej oceny historycznych wydarzeń („Katyń – Pamięci Wielkich Polaków, którzy zginęli w katastrofie lotniczej” czy „Ksiądz Jerzy”).

Wspólną charakterystyczną cechą tych 132 różnorodnych w formie wierszy jest ich niejako zakotwiczenie w wymiarze wartości ponadczasowych, ostatecznego wyjaśnienia i odnajdywania sensu ludzkich zmagań wydawałoby się niekiedy przerastających kondycję odporności fizycznej i psychicznej człowieka – w niezbadanych wyrokach Opatrzności…

Autorka, Łucja Bajer, z wykształcenia pedagog, zamieszkała obecnie w Wiśniowej, z mężem również pedagogiem, zasłużonym dla tego regionu działaczem społecznym, pochodzi z Ziemi Przasnyskiej, gdzie jak sama pisze: „torfowiska, laski i piaski…” Stąd na start do dorosłego życia przenosi się do Wrocławia, gdzie studiuje, rozpoczyna pracę i zakłada rodzinę. Poza pracą zawodową interesuje się teatrem, poezją i muzyką. Wraz z mężem zakłada przy parafii Św. Marcina w Wiśniowej „Teatr Żywego Słowa”, którego prezentowane w różnych miejscach sztuki zdobywały czołowe wyróżnienia i honorowane lokaty podczas rywalizacji z innymi amatorskimi teatrami.

Większość utworów, zamieszonych w zbiorze „Milimetr nad ziemią” powstała w latach 90. od czterech lat natomiast niektóre z nich ukazywały się m.in. w Okienku Lirycznym Gazety Myślenickiej, a także w Tygodniku Katolickim „Niedziela” i w „Naszym Dzienniku”.

 

Warto przy tej okazji podkreślić staranną technicznie oprawę graficzną tego liczącego 136 stron tomiku, jest to zasługa Ewy kozioł, autorki tego projektu barwnej okładki i komputerowego opracowania.

Przesłaniem wydanego zbioru wierszy jest trafnie dobrane przez autorkę motto: „Żyć życiem innych – odczuwać innych serca bicie”.

Stanisław Michalik