Życzenia Wielkanocne

Zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019

Zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019

W piątek 29 czerwca minął termin składania zadań do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W sumie zgłoszonych zostało 57 zadań, natomiast cztery wnioski nie zostały potwierdzone przez autorów – dwa zostały wycofane, natomiast dwa były powtórzeniem istniejących zadań

- Przez najbliższe dwa miesiące wszystkie wnioski zostaną poddane weryfikacji merytorycznej i formalnej, po której poznamy ostateczną liczbę projektów umieszczonych na liście do głosowania. Autorzy zadań w najbliższym czasie mogą zostać wzywani do uzupełnień, gdyby ich wniosek tego wymagał - mówi burmistrz Maciej Ostrowski.

Kolejność na liście jest przypadkowa. W sumie zgłoszonych zostało 57 zadań, natomiast cztery wnioski nie zostały potwierdzone przez autorów - dwa zostały wycofane, natomiast dwa były powtórzeniem istniejących zadań. 39 wniosków i 4 wycofane wpłynęły drogą elektroniczną przez platformę elektroniczną www.bo.myslenice.pl natomiast 18 zgłoszono przez Dziennik Podawczy w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach.

Niektóre zadania mogą być niezgodne z regulaminem pod względem formalnym lub merytorycznym, w związku z czym dopiero na początku września będzie znana ostateczna lista zadań poddanych głosowaniu. W tym roku głosowanie możliwe będzie tylko drogą elektroniczną na platformie www.bo.myslenice.pl, a także w wyznaczonych mobilnych punktach do głosowania. W przypadku gdy w danym sołectwie zgłoszone zostało tylko jedno zadanie musi uzyskać 15% głosów mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Lista zadań(nazwa zadania - autor - szacunkowa kwota)

 

Myślenice - zadania ogólnomiejskie

1. Przebudowa traktu pieszego na działce 659/57 Myślenice obręb 3 wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki. Osiedle 1000-lecia 34

Barbara Bylica, ks. Adam Pawicki - 200.000 zł

2. Gramy przez cały rok! - zadaszenie kortu tenisowego w Myślenicach 

- Grzegorz Kosek, Kamil Ostrowski - 200.000 zł

3. 100+ Niepodległa!

- Karolina Szlachetka, Joanna Janusz - 22.000 zł

4. Dzieci są najważniejsze!

- zakup i montaż podłoża syntetycznego - Mirosław Fita - 96.020 zł

5. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Słowackiego tj. obok bloków 15 i 17, domów przy ul. Berka Joselewicza oraz dwóch bloków przy ul. Gałczyńskiego i bloku przy ul. Reja 

- Józef Błachut, Bogusław Podmokły, Czesław Bisztyga, Maciej Górka, Kamil Ostrowski, Adam Styczeń - 53.000 zł

6. Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do agility

- lokalizacja Zarabie - Joanna Kochan, Roman Gabryś - 113.000 zł

7. Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat po pożarowych poprzez wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt termowizyjny i noktowizor 

- Krzysztof Druzgała - 200.000 zł

8. Poprawa funkcjonalności boiska sportowego treningowego - przy ul. Zdrojowej 7a 

- Andrzej Talaga - 200.000 zł 

 

Myślenice - okręg 1

1. Budowa i przebudowa traktu pieszego na działce 659/57 Myślenice obręb 3 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki. Osiedle 1000-lecia 34 

- Barbara Bylica, ks. Adam Pawicki - 131.595 zł

2. Bliżej, zdrowiej, wygodniej

- Ewelina Buchta, Jacek Górka, Oliwier Bzowski - 131.595 zł

3. Wygodniej dzieciom na placu zabaw 

-Ewelina Buchta - 131.000 zł

4. Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego

- Myślenice Górne Przedmieście - Barbara Bylica - 131.595 zł

5. Modernizacja placu zabaw na os. 1000-lecia obok bloków 18, 19, 20 

- Bogusław Podmokły - 131.000 zł

 

Myślenice - okręg 2

1. Siłownia zewnętrzna wraz z wymianą nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach 

- Czesław Bisztyga, Bogusław Podmokły, Kamil Ostrowski, Józef Błachut, Adam Styczeń, Maciej Górka - 131.595 zł

2. Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy ul. Zdrojowej 7A 

- Artur Wątor - 130.000 zł

 

Bęczarka

1. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Bęczarce w altanę i ławki 

- Ewelina Dryka - 18.200 zł

2. Zakup klimatyzacji do budynku OSP i Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce

- Izabela Kutrzeba - 19.700 zł

 

Borzęta

1. Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie 

- Stanisław Cichoń - 25.160 zł

 

Bysina

1. Poprawa bezpieczeństwa - lampy oświetleniowe - przysiółek Klępówka

 - Katarzyna Czepiel - 20.670 zł

2. Rewitalizacja centrum wsi

- Katarzyna Czepiel, Lilianna Mitana - 20.670 zł

3. Zestaw piknikowo-dożynkowy

- Katarzyna Czepiel - 20.675 zł

 

Bulina

1. Wyposażenie na spotkania integracyjne 

- Danuta Staroch, Magdalena Kęsek - 10.000 zł 

 

Chełm

1. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach 

- Józef Chmiel - 10.000 zł

 

Droginia

1. Budowa rowerowego placu zabaw - mini miasteczka drogowego ze znakami do zabawy i nauki jazdy na rowerze 

- Michał Szlósarczyk - 18.500 zł

 

Głogoczów

1. Metamorfoza 5 sal lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie poprzez wymianę regałów i szaf 

- Małgorzata Jończyk, Tomasz Suder - 25.000 zł

2. Udrożnienie drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie. Trzeci etap BO 2018 realizacja 2019 

- Marek Górszczak - 27.000 zł

3. Widowiskowa od nowa. Odmalowanie ścian sali widowiskowej Domu Kultury w Głogoczowie

 - Beata Wałęga - 18.000 zł

4. Miękko i bezpiecznie na placu zabaw 

- Kazimiera Holewa - 16.700 zł

5. Widoczny = Bezpieczny - Instalacja oświetlenia drogi w Głogoczowie

- Katarzyna Sobecka-Kromka, Monika Kobus - 35.000 zł

6. Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Głogoczowie od strony drogi powiatowej 

- Jan Kantor, Tomasz Łężniak - 15.000 zł

7. Udrożnienie i korytowanie ok. 90 metrów rowów przy drodze gminnej nr 730 w dzielnicy Jaworzna 

- Bogdan Malinowski - 15.000 zł

8. Wykonanie mijanek - zatok na drodze gminnej Głogoczów - Jaworzna 

- Franciszek Pitala - 14.700 zł9. Odbudowa drogi gminnej nr 191 w Głogoczowie na dzielnicy Kobylica - Marcin Górszczak - 367.000 zł

 

Jasienica

1. Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy 

- Eleonora Lejda-Kuklewicz - 25.485 zł

2. Renowacja dachu Kapliczki św. Anny w Jasienicy

- Eleonora Lejda-Kuklewicz - 25.485 zł

 

Jawornik

1. Podróż może być przyjemna - budowa wiat przystankowych w Jaworniku. 

- Dariusz Łabędzki, Władysław Kurowski, Wacław Szczotkowski - 40.000 zł

 

Krzyszkowice

1. Wykonanie kostki brukowej na górnej alejce cmentarza w Krzyszkowicach 

- Robert Pitala - 36.600 zł

2. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika 

- Monika Baranik - 33.677 zł

 

Łęki

1. Doposażenie placu zabaw w Łękach z elementami siłowni 

- Stanisław Topa - 11.505 zł

 

Osieczany

1. Oświetlenie drogi Osieczany od Zarabia 

- Dorota Chudzik-Zięba - 27.915 zł

2. Renowacja głównej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Osieczanach 

- Józefa Wójtowicz, Wiesław Panuś - 27.915 zł

3. Rozbudowa szatni przy Szkole Podstawowej w Osieczanach 

- Bogusław Żyła, Milena Bałucka - 27.900 zł

 

Polanka

1. Modernizacja placu zabaw w Polance 

- Jerzy Cachel, Wojciech Cież, Józef Jawor, Piotr Mitana, Władysław Wierciak - 16.560 zł

2. Organizacja czasu wolnego mieszkańców Polanki 

- Jerzy Cachel, Wojciech Cież, Józef Jawor, Piotr Mitana, Władysław Wierciak - 16.600 zł

 

Poręba

1. Szkoła na piątkę. 

- Izabela Janczak-Bizoń - 17.985 zł

2. Wykonanie sztucznej i bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Porębie. 

- Iga Leśniewska, Kazimierz Dąbrowski - 17.985 zł

3. Plac zabaw w centrum wsi Poręba - przy budynku OSP 

- Iga Leśniewska - 17.985 zł

4. Monitoring w centrum Poręby 

- Iga Leśniewska, Maria Nosal - 17.985 zł

 

Trzemeśnia

1. Wykonanie bezpiecznej, elastycznej nawierzchni na placu zabaw w Trzemeśni, zlokalizowanego między budynkiem OSP Trzemeśnia a kościołem wraz z jego doposażeniem oraz wykonaniem nasadzeń 

- Danuta Kasprzycka-Schaffer - 35.520 zł

2. Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia 

- Andrzej Słoboda - 35.520 zł

3. Poprawa bezpieczeństwa na placach zabaw przez wykonanie bezpiecznych nawierzchni amortyzujących upadki oraz naprawa zniszczonego placu betonowego wraz z schodami w Przedszkolu Samorządowym w Trzemeśni 

- Magdalena Mitana, Justyna Braś - 30.700 zł

4. OSP Trzemeśnia - zakup Quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców 

- Wojciech Dąbrowski, Wojciech Malina - 34.500 zł

5. Wykonanie nawierzchni z bezpiecznego tworzywa syntetycznego na placu zabaw w Trzemeśni 

- Elżbieta Skóra - 35.520 zł

6. Monitoring w miejscowości Trzemeśnia 

- Jacek Dąbrowski - 35.520 zł

 

Zasań

1. Miejsce spotkań dla mieszkańców - altana i grillowisko

- Monika Horecka, Małgorzata Jaśkowiec - 12.565 zł

 

Zawada

1. Plac zabaw w Zawadzie 

- Tadeusz Przęczek - 17.925 zł

2. Namioty ochronne na imprezy plenerowe 

- Piotr Zawada - 17.925 zł* Lista zgłoszonych zadań zostaje poddana weryfikacji formalnej i merytorycznej - ostateczną listę projektów poddanych głosowaniu poznamy na początku września.