Zadbaj o środowisko - komunikat Policji oraz PZŁ w Krakowie

Zadbaj o środowisko - komunikat Policji oraz PZŁ w Krakowie
Fot. Domena Publiczna

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie działając na rzecz ochrony środowiska informują mieszkańców Powiatu Myślenickiego o konieczności przestrzegania między innymi następujących zakazów:

- Wzniecania ognisk w lesie lub na terenach śródleśnych (art. 82 § 1 i § 3-6 k.w.);

- Wypalania roślinności w lasach, na łąkach, pastwiskach i nieużytkach (art. 131 pkt. 12 Ustawy o Ochronie Przyrody);

- Wjazdu do lasu pojazdem silnikowym: samochodem, quadem, motocyklem lub motorowerem (art.. 161 k.w.)

- Zanieczyszczania, zaśmiecania terenów leśnych i nieużytków (art. 162 k.w.);

- Kłusowania, płoszenia, łapania i przetrzymywania zwierzyny dziko żyjącej (art. 165 k.w.);

- Niszczenia gniazd, lęgowisk, ambon, paśników i lizawek zwierząt na terenach leśnych i innych (art.. 164 k.w.)

- Pozyskiwania drewna, gałęzi, korzeni, krzewów. Pomagania w ich zbyciu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub pomagania w ich ukryciu (art. 148 § 1 i 3 i art. 149 k.w.);

- Wyrzucania i spalania śmieci i innych odpadów (art. 171 Ustawy o Odpadach).

Policja ostrzega, że za udowodnione złamanie powyższych zakazów winni będą karani grzywną w wysokości do 5000 zł (pięć tysięcy złotych). Kary egzekwowane będą przez policję lub inne uprawnione organy w zależności id popełnionego wykroczenia.

Przypominamy również o odpowiedzialności karnej rodziców dzieci, którzy dopuszczają do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego tj. w myśl art. 105 § 1 kodeksu wykroczeń.